Home >  

Reactie windmolenplan Langbroekerwetering

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek heeft een zienswijze opgesteld m.b.t. het Paraplubestemmingsplan Kleinschalige Windturbines. Deze zienswijze is aangeboden aan de gemeente Wijk bij Duurstede. Door dit plan wordt de weg vrijgemaakt voor de plaatsing van windturbines in het gebied van de Langbroekerwetering.

Vanuit het oogpunt van de Historische Kring is het van belang dat zichtbare en onzichtbare (archeologie) sporen van prehistorie tot het recente verleden, zoals historische buitenplaatsen, kastelen, militaire vestingwerken, verkavelingspatronen etc. bewaard en zichtbaar blijven.  

Als historische vereniging zijn we voor een uitgewerkte visie waarin er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen agrarisch gebied en het gebied waar de natuur en het cultuur-historisch erfgoed (Langbroekerwetering) voorrang hebben. Wij zijn ook voor het democratisch proces waarbij inspraak en participatie mogelijk is. Helaas blijkt een en ander al te zijn bepaald.

Daar er een uitgewerkte visie ontbreekt, het democratisch proces geweld wordt aangedaan en er geen sprake is van een zorgvuldige afweging en onderbouwde keuzes, zijn wij tegen het Parapluplan Kleinschalige Windturbines. Dit vinden wij een onverkoopbare aantasting van het cultureel-historisch erfgoed en de toeristische aantrekkelijkheid van dit gebied.

Petitie
Er is door de stichting Behoud Langbroekerweteringgebied een petitie gestart. De petitie vraagt om het intrekken van het ‘paraplubestemmingsplan’ dat deze kleinschalige windturbines mogelijk maakt. Het doel is om een historisch en ecologisch uniek gebied te beschermen. De petitie is hier te tekenen.

Downloads (pdf)

# Bestand Bestandsgrootte Downloads
1 Paraplubestemmingsplan kleinschalige windturbines 628 KB 5

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *