Gezocht: stadsgidsen in Houten

In 2020 heeft Kunst om de Hoek een inventarisatie gemaakt van ruim 75 kunstobjecten in de openbare ruimte in Houten en de kleine kernen. Deze zijn gedocumenteerd en beknopt beschreven op zogenaamde Kunstkaarten en aangevuld met enkele fiets-en wandelroutes. Zie www.kodh.nl onder de rubriek Kunst in Houten.

Voor de ontsluiting van deze collectie wil Kunst om de Hoek kijken of er een platform te maken is van stadsgidsen die op vrijwillige basis rondleidingen willen verzorgen onder auspiciën van een nader te bepalen coördinatiepunt. Naast de kunstobjecten zijn dergelijke routes uit te breiden met een historische monumenten route, grenspalen route e.d.  

In overleg met de gemeente heeft Kunst om de Hoek een gemeentelijke beleidsplan ontwikkeld m.b.t. de beelden in een zogenaamd groeimodel. Het plan komt op het volgende neer: 

Ontsluiting van de gemeentelijke collectie en de verdere kunstwerken in de openbare ruimte in de gemeente Houten (2021 en verder). Inzet is om de collectie met aanvullende en al bestaande communicatiemiddelen in beeld te brengen voor onder meer de bewoners, nieuwkomers maar ook bezoekers. Naast bijvoorbeeld websites, folders e.d. die gebruikt kunnen worden is rechtstreeks contact met mensen door educatieve activiteiten interactiever en daardoor dynamischer. Educatie spreekt meer tot de verbeelding door de verhalen die er bij verteld worden. Vandaar dat we willen kijken of we samen met andere organisaties het idee verder kunnen uitwerken, ten einde een pool van stadsgidsen te kunnen maken. De gemeente kan beoogde initiatieven faciliteren.

Omdat het om een groeimodel gaat zijn er  in eerste instantie drie a vijf potentiële stadsgidsen nodig die in eerste instantie mee willen denken over  de opzet en organisatie van educatieve fiets en wandelroutes.

Mensen die belangstelling hebben kunnen een berichtje sturen naar: ger.kroes@gmail.com

Wij horen graag,

Met vriendelijke groet,
Ger Kroes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *