Nieuw boek: Amerongen, van katholieke buren naar een gereformeerde heerlijkheid 

Amerongen, van katholieke buren naar een gereformeerde heerlijkheid is een pocketuitgave van 150 pagina’s à €6,75 en zal in augustus verschijnen. U kunt er nu op in tekenen door een mail te sturen naar: leonardhschreuders@gmail.com

Leonard H Schreuders, de auteur is een gepensioneerd registeraccountant, zijn familie heeft meer dan 500 jaar in Amerongen gewoond, hij is zoals zovelen in een kleine feodale omgeving afstammeling van een heer van Amerongen.

Schrijver vult de onderbelichte periode 1450-1650 aan met niet eerder gebruikt materiaal. Twee ontwikkelingen worden zichtbaar, die van burengerecht naar vrije hoge heerlijkheid en die van bedevaartsoord naar gereformeerd bolwerk. Daarbij wordt de herkomst van de families Borre, Van Zuylen en Van Reede behandeld. Heer en kerk raken zeer verknoopt.

In een recent proefschrift herinnert een Ameronger zich: “De graaf, dat was de paus en God ineen; zijn machtspositie was buitensporig met grote invloed op bijna alle aspecten van het leven”. Een aantal interventies vanuit het kasteel zijn opgenomen, soms als een woordelijk verslag.

De Rijn en Lek streek en vooral Wijk komt regelmatig ter sprake. Dat begint als de eerste Van Zuylen aankomt in Wijk. Als ontginners van moerassen, zoals de Hoeven bij Amerongen, schenkt één van hen later een deel van de ontginning aan het Sint Maria Magdalena convent. Even later wordt David van Bourgondië, bisschop van Utrecht heer van Amerongen, hij stelt een Van Zuylen van Natewisch aan als schout over Amerongen. Tijdens de reformatie slaagt de jezuïet Theodoor van Reede, zoon van Frederik, heer van Amerongen erin de katholieke parochie in Wijk in de lucht te houden.

Amerongen en Rhenen worden gereformeerde bolwerken, maar de hervorming gaat grotendeels aan de Kromme Rijnstreek voorbij. Als het ganstrekken wordt verboden gaat de jeugd in Houten daar creatief mee om en vervangt de gans met een kat. Na de slag bij Amerongen breken gouden tijden aan voor de Wijkse leidekker Hendrick Thonisz en Zonen. Ze worden regelmatig met gereedschap en al opgehaald met paard en wagen om in Amerongen te komen werken aan het herstel.  En dan is er nog de emigratiegeschiedenis van Evert de Ridder naar Nieuw Nederland, heeft de familie Vernooij van het Leuterveld, die eerder vertrok hem op het idee gebracht? Delen van het boek verschenen reeds in HOETWAS en op de site Amerongen Inspireert.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

zeventien − negen =