Nieuwe tentoonstelling: Houten in de Middeleeuwen

Kastelen, Kruiken, en Kloostermoppen …

Onder deze titel bent u uitgenodigd om de 12e tentoonstelling van de Archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’ te bekijken. De expositie behandelt diverse thema’s en gebeurtenissen, die in het middeleeuwse Houten en omgeving een rol hebben gespeeld, zoals: 

  • De al vroege strijd tegen het water, de aanleg van dijken, de ontginningen en de aanzet tot de vorming van waterschappen. 
  • Conflicten tussen de lage en de hoge adel. Dat leidde tot de bouw van versterkte huizen en woontorens, waaruit kastelen ontstonden. 
  • De wisselingen in de machtsverhouding tussen Holland, Utrecht en Gelderland. In onze streken betekende dat soms strijd, verwoesting en herbouw van kastelen. 
  • Het leven van de gewone mens als horige, ondergeschikt aan wat de adel besliste over arbeid en voedseloverschotten voor de markt.  
  • Het ontstaan van de burgerij toen horige boeren vrij werden. Vrije boeren werden soms rijker dan hun voormalige heer en versterkten hun boerderijen.  
  • De opkomst van steden met ambachtslieden en handelaren. Burgers met hetzelfde beroep verenigden zich in gilden, die ambachten reguleerden en beschermden. 
  • De uitbreiding van bestaande handelsroutes en de ontdekking van nieuwe, met meer handel en rijkdom. Het patriciaat kwam op ten koste van de adellijke macht. 
  • Het religieuze leven met heiligenverering, rituelen, geschriften. Kerken vergaarden macht en rijkdom. Kloosters brachten vernieuwing: baksteen, architectuur, kruiden en ….bierbrouwen. 
  • Ziekten en plagen, vaak met desastreuze gevolgen. Geleidelijk ontstond kennis over de behandeling van ziekten en het belang van voeding en hygiëne.  
  • Voedsel en voedselbereiding. Er is een middeleeuwse kookplaats ingericht met voorraadruimte, grondstoffen en middeleeuwse recepten. 

De voorwerpen komen uit de collectie van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’, aangevuld met bruiklenen van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), het Rijksmuseum Boerhaave (RMB), het Provinciaal Depot Utrecht (PDU) en particuliere collecties.

Adres:
Stationserf 99
3991 KX  Houten

Geopend:
Dinsdag:  11:00 – 15:00 uur
Zaterdag: 11:00 – 15:00 uur

Lees ook het artikel in het Houtens Nieuws

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

negen + 1 =