Home > Publicaties > Books > Cothen

Historische Reeks deel 7

Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdste inwijdingsjaar van de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Cothen. De herdenking van de inwijding van de kerk tegen de achtergrond van achthonderd jaar katholicisme in Cothen. In het tweede deel van het boek komt de meer recente geschiedenis aan de orde.