Historische Reeks deel 8

Titel: Overlangbroek op de kaart gezet
Auteur: C. van Schaik
Verschenen: 2008
Pagina's: 656
Plaatsen:
ISBN-nummer: 9789087040765

Dorp, landschap en bewoners, waaronder een familie De Cruijff.

Deze omvangrijke bronnenpublicatie verhaalt het wel en wee van een kleine Utrechtse plattelandsgemeenschap, het dorp Overlangbroek, vanaf de veertiende eeuw tot ca 1800.

Het eerste deel beschrijft de rechterlijke en bestuurlijke organisatie, het kerkelijk leven, het onderwijs, de land- en bosbouw, de bevolkingssamenstelling en het boerenbestaan. Deel twee is een repertorium van alle eigenaren en gebruikers van de grond tot aan de invoering van het Kadaster in 1832 en wordt voorafgegaan door een analyse van de historische ontwikkeling van het grondbezit en -gebruik en een beschrijving van veertien bijzondere hofsteden en riddermatige huizen.

Het derde en laatste deel is gewijd aan de familie De Cruijff en hun verwanten, die als boer, schoolmeester, koster, secretaris, schepen, diaken of ouderling van generatie op generatie betrokken waren bij vrijwel iedere gebeurtenis in Overlangbroek. Het boek is voorzien van kaarten en een cd-rom die de schat aan gegevens optimaal toegankelijk maakt.

Bestelinformatie

Het boek is te bestellen bij de uitgever: Verloren in Hilversum of in de boekhandel.