5 oktober: Monumenten-wandeling Bunnik

De gemeente Bunnik omvat een groot aantal beschermde monumenten, waarbij we natuurlijk direct denken aan omvangrijke monumenten zoals Oud-en Nieuw Amelisweerd, Beverweerd en de forten Vechten en Rhijnauwen. Maar naast deze rijksmonumenten komen er in de gemeente Bunnik ook nog zo’n 60-tal gemeentelijke monumenten voor, waarvan circa 25 monumenten in de kern Bunnik. Bij deze …

Op woensdag 14 maart 2018 wordt de geschiedenis van Kasteel Cammingha herschreven

Kasteel Cammingha ligt in Bunnik aan de oevers van de Kromme Rijn. Na het vertrek van de laatste bewoners, in het begin van de 20ste eeuw, verviel het tot een ruïne. Eind jaren 50 dreigde de eigenaresse, mevrouw Peek, zelfs met het aanvragen van een sloopvergunning. Gelukkig werd net op tijd een rijksbijdrage voor de …