Recente tijd

Vanaf de eerste jaren van de 19e eeuw brengen de Fransen orde, structuur en standaardisatie in Nederland. Wanneer de Fransen vertrekken start al snel de aanleg van nieuwe verdedigingswerken. Zo wordt in stappen de Nieuwe Hollandse Waterlinie gebouwd om Holland en de stad Utrecht te beschermen.

De Kromme Rijn wordt deels gekanaliseerd en bij Wijk bij Duurstede komt een inundatiesluis. Een ander belangrijk punt is Fort Honswijk, die met recht de parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mag worden genoemd. Maar ook Fort bij Vechten is indrukwekkend groot.

De moderne tijd brengt behoefte aan vervoersmiddelen en het Kromme Rijngebied wordt al snel doorsneden door spoorlijnen van en naar Utrecht. Hetzelfde geldt voor waterwegen zoals het Amsterdam-Rijnkanaal en snelwegen als de A12 en A27.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ligt het gebied in de luwte van de frontlinies. Toch heeft de bevolking te leiden van bombardementen en inundaties. In de tweede helft van 1944 komt de frontlinie dichterbij en wordt de situatie moeilijker. Er volgen diverse bombardementen, vooral bij de spoorlijnen en bruggen.

Na de 1945 volgt de wederopbouw van Nederland. In Wijk bij Duurstede, Cothen, Odijk en Houten wordt veel gebouwd. Houten voorziet in woningbehoefte van de groei van de stad Utrecht en krijgt net als Bunnik met annexatie te maken. Ondanks de moderne gebouwen zijn we trots op de rijke geschiedenis van dit gebied.