Van Odijk naar Bunnik

(De Wilde Rijn)

Al in 1288 lag er een brug op de plaats waar nu de Odijkerbrug (Zeisterweg) ligt. Eeuwenlang werd er op deze brug tol geheven. Na het passeren van de Zeisterweg stroomt aan de noordkant van Odijk de rivier korte tijd parallel met de snelweg A12.

Het is nu een breed water geworden. In de rivier ligt schijnbaar een schiereiland. Op sommige kaarten, zoals de stadsplattegrond van Odijk, is dit afgebeeld als een eiland. Enkele tientallen meters verderop komen we een echt riviereiland tegen. We zitten dan ter hoogte van de ijsbaan langs de Singel.

Enkele honderden meters verder stroomt de Kromme Rijn langs het gemeentehuis en verandert ze van koers richting de A12. De rivier loopt kaarsrecht.

Snelweg A12 en spoorlijn

Bij de Schoudermantel stroomt de Kromme Rijn onder de snelweg A12 door. Het is een akelig stukje. Na de passage van de snelweg stroomt de rivier door industriegebied De Rumpst, in Bunnik. Hier ziet de Kromme Rijn er weer een stuk beter uit.

De rivier verlaat het bedrijventerrein en stroomt onder de spoorlijn Arnhem-Utrecht door. De bebouwde kom van Bunnik is bereikt en langs luxe villa’s stroomt de rivier naar de Julianabrug en de oude dorpskern van Bunnik. Hier wordt de eerste boot gezien met als thuisplaats Bunnik.

Van Bunnik naar Utrecht