Trap-route: Houten-Zuid

Deze route is een vervolg op de Trap-route Houten-Noord. Het vertrek is vanaf de Romeinse sofa op de Molen in Houten.

Trap-routen Houten in Houten-Zuid

Na de fietstunnels volgt u het fietspad langs een hoog gebouw en diverse kantoorwoningen. Bijna aan het eind gaat u Smalspoor en Staatsspoor op. Aangekomen bij de Heidetuin ziet u linksvoor een groot grasveld.

#9 Loerikerhofstee

Het Loeriksepark is een terrein dat onbebouwd blijft, vanwege de archeologische resten in de bodem van het park. Hier heeft rond het jaar 1000 de Loerikerhofstede gestaan. Dit was een grote boerderij met daaromheen diverse kleinere woningen van arbeiders. Het terrein is bewoond geweest in de IJzertijd, Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. Op het terrein zijn rotsblokken te zien. Deze symboliseren de koeien die hier vroeger gelopen hebben.

De fietstocht gaat verder richting via de Beusichemsetuin, Bloesemtuin naar het Westrumspad. Deze fietst u helemaal uit tot het eind. Op dit punt heeft in de 12e eeuw een klein middeleeuws dorpje gelegen.

Trap-routen Houten in Houten-Zuid

#10 Middeleeuws dorpje Loerik

Het dorpje is rond 1125 verschenen en bevatte vier boerderijen. Vermoedelijk is in dit dorpje voedsel verbouwd voor de arbeiders die werkten aan de ontginning van Schalkwijk. Na het jaar 1175 werden de boerderijen verlaten en kwam er één grote boerderij voor terug. Vanaf het jaar 1250 werd het dorp verlaten. Het kunstwerk ‘Paard met haan’ verwijst naar de resten van in totaal acht opgegraven boerderijen.

#11 Het dorpje Westrum

U vervolgt het fietspad in westelijke richting en gaat linksaf de fietstunnel in. Na de fietstunnel gaat u naar links.

In dit gebied waar u staat zijn diverse opgravingen gedaan. Vooraf aan de aanleg van het viaduct waar u net doorheen reed, zijn er archeologische opgravingen gedaan. Hier is bewoning teruggevonden uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. De archeologen troffen een skelet aan van een kind van 12 jaar.

In het weiland ziet u een metalen bouwwerk. Ongeveer op deze plek wordt het dorpje Westrum vermoed. Dit dorpje is in de 11e eeuw al verdwenen. Omdat er geen bouwplannen zijn voor dit gebied, zijn hier geen archeologische opgravingen gedaan. Meer naar het oosten van het bouwwerk wordt een stenen gebouw vermoed uit de Romeinse tijd.

We vervolgen de fietstocht via het pad langs de Rondweg naar het oosten. We komen dan uit in ’t Goy.