Trap-route: Schonauwen

Deze route is een vervolg op de Trap-route: Tull en ’t Waal. Het vertrek is vanaf het Elpad. Aangekomen bij de Schalkwijksewetering gaat u de brug over en naar rechts de Kaaidijk op. U rijdt dan de voormalige gemeente Schonauwen, later gemeente Houten binnen.

De polder Schonauwen is een laag gelegen stuk grond in de ontginning waar veel wateroverlast was. De woningen die hier langs de Kaaidijk zijn geplaatst blijken al na een paar eeuwen te zijn verplaatst naar de Houtensewetering, waar de grond iets droger was. Langs de kaaidijk is het kunstwerk ‘waterlint’ geplaatst. Het is een eerbetoon aan de mensen uit de middeleeuwen die aan de ontginning hebben deelgenomen. Het kunstwerk is regelmatig prooi geweest van dieven en sinds 2017 beschadigd te zien.

#22 Kasteel Vuylcop

Wanneer de Kaaidijk wordt doorgefietst zien we rechts de woontoren van Vuylcop. Dit gebouw dateert uit op zijn vroegst 1300. Het wordt in 1392 voor het eerst vermeld. Het kasteel was vroeger groter en gekoppeld aan de boerderij die er naast staat. Vuylcop is een ridderhofstad. Het gebouw is geplaatst op de Vuylcopstroomrug die in de grond zit. Dit is een oudere rivier die een zandbaan in de bodem heeft achtergelaten.

#23 Kasteel Schonauwen

Tegenpool van Vuylcop is kasteel Schonauwen aan de andere kant van de ontginning. Maar om daar tegenwoordig te komen moet er vanwege de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal behoorlijk worden omgefietst. We rijden dan ook de Kaaidijk uit en vervolgen via de Lagedijk of de Jonkheer Ramweg. Uiteindelijk komen we aan bij de spoorwegovergang. Hier steken we over richting de brandweer en gaan we linksaf. Na een tijdje passeren we de Schalkwijksebrug en dalen totdat we bij de fietserstunnel uitkomen. Na de fietserstunnel gaan we linksaf en fietsen we onder de spoorlijn door. Daarna gaan we bij het eerste fietspad rechts. Deze volgen we en na één minuut komen we aan bij kasteel Schonauwen.

De ronde toren van het voormalige kasteel Schonauwen is het enige restant van wat ooit een indrukwekkende waterburcht was. De toren dateert uit ongeveer het jaar 1375. Schonauwen wordt ook erkend als een ridderhofstad. Het verandert langzaam in een buitenhuis en in de 18e eeuw is het tijdelijk een klooster. Het grootste deel van het kasteel wordt in 1813 gesloopt. Alleen de hoektoren blijft staan.

#24 Boerderijen Houtensewetering

Wanneer we verder fietsen langs de Houtensewetering zien we diverse boerderijen. De oudste zijn uit de 17e eeuw. De Houtensewetering vormde de watergrens tussen de hogere delen van Houten en de komgrond van Schalkwijk en Schonauwen.

Na vijf minuten fietsen vanaf kasteel Schonauwen komt u rechts de weg De Brug tegen. U neemt deze weg en volgt het fietspad tot in het Oude Dorp. U rijdt langs de kerktoren (deze houdt u aan de rechterhand) en volgt de Lobbendijk. Na 750 meter komt u in het Imkerspark en is rechts het vertrekpunt (NS Station Houten) te zien.