Trap-route: ’t Goy

Deze route is een vervolg op de Trap-route Houten-Zuid. Het vertrek is vanaf het bouwwerk ter hoogte van het dorp Westrum. We fietsen vanaf hier over de Hoogdijk en steken de Tiendweg over. Bij de manege vinden we de ‘vrouw aan de Hoogdijk’

#12 Vrouw aan de Hoogdijk

Bij de aanleg van een manege in 1995 werden sporen uit de IJzertijd aangetroffen. Bij nader onderzoek werd ook een graf van een vrouw uit de 7e eeuw. Het graf was voorzien van diverse grafgiften als een kralensnoer, een spinklosje en een bronzen gesp. Het beeld ‘Vrouw aan de Hoogdijk‘ is geïnspireerd op deze vondst.

We vervolgen de tocht verder via de Hoogdijk en gaan rechtsaf de Beusichemseweg op. Na enkele minuten fietsen verschijnt rechts de Wickenburghseweg. Deze gaan we in en we bereiken het Goysedorp. Rechts is het terrein van het voormalige kasteel Ten Goye te zien.

#13 Kasteel Ten Goye

Kasteel Ten Goye dateert vermoedelijk uit de 10e eeuw. Het was een van de eerste, grootste en belangrijkste kastelen van de regio. Tussen de 10e en 14e eeuw woonde hier de edelman die de leiding had in de regio. Het kasteel is in eerste instantie een mottekasteel, maar wordt later opgetrokken in steen.

In 1126 wordt het kasteel voor het eerst genoemd als ridderhuis. De familie Ten Goye verricht dan met hun soldaten militaire taken voor bisschop. Ze zijn actief in de graafschappen Opgooi, Utrecht en Lek en IJssel. Toch wordt geleidelijk aan de macht van Ten Goye ingeperkt en dat levert strijd op met de bisschop van Utrecht.

Het kasteel Ten Goye bestond uit torens, woonvleugels, een kapel, een versterkte voorburcht en een wal met dubbele gracht. De voorburcht was aan de noordzijde en het hoofdgebouw aan de zuidzijde. Het hele complex had een oppervlak van 140 bij 90 meter. In de 14e eeuw raakt het kasteel regelmatig betrokken bij oorlogshandelingen en loopt het schade op. In de 16e eeuw is het kasteel verdwenen. Het terrein wordt de komende jaren opengesteld door de eigenaar. Bij het kasteel stond een molen, de eerste van Houten.
Lees hier meer over kasteel Ten Goye

#14 De voormalige kerk van ’t Goy

Na het kasteelterrein komt u enkele tientallen meters verderop bij de Brink van ’t Goy. Tussen de twee huizen aan de zuidzijde is een pad richting het terrein waar enkele eeuwen terug de kerk van ’t Goy stond.

De kerk was ooit een kapel onder de parochie Houten en verzorgde het dorp en het bijbehorende kasteel Ten Goye. Rond 1400 werd het ’t Goy een eigen parochie. Na de reformatie werd de kerk protestants. Pas in 1620, 39 jaar na de invoering van de reformatie, werd de pastoor in ’t Goy vervangen. De kerkgangers bleven weg en het gebouw raakte in verval. Rond 1825 is de kerk afgebroken. Een kunstwerk met een omgekeerde kerk verwijst naar de voormalige kerk.

#15 Wickenburgh

Terug naar de Brink vervolgen we de route via de Wickenburghseweg. Na drie minuten komt u uit bij het landhuis Wickenburgh. Dit landhuis wordt voor het eerst genoemd in 1381. Daarvoor stond het bekend al Westenstein. Wickenburgh is kasteel, boerderij en buitenhuis geweest.

De oudste geschiedenis van Wickenburgh gaat terug naar het jaar 1300. Ten westen van het kasteel Ten Goye stond het stenen kasteel Westenstein. Westenstein heeft een gracht en stond op het terrein van Wickenburgh. Daarvoor heeft op het huidige eiland in de vijver vermoedelijk een mottekasteel gestaan.

Vanaf het jaar 1381 is de naam Wickenburgh in gebruik. Wickenburgh is dan een boerderij. Deze boerderij groeit uit tot een landgoed, wat het tegenwoordig nog is. Het landgoed heeft uiteindelijk drie oprijlanen. De oprijlaan naar Schalkwijk is belangrijk, omdat daar de boot naar Utrecht aanlegde. De bewoners van Wickenburgh waren ook georienteerd op de kerk van Schalkwijk, die dichterbij was dan de kerk van Houten.

Bij de ingang van de oprijlaan staat een kunstwerk. Het toont een vrouw met dochters die hier hebben gewoond. Het werk is gebaseerd op een foto uit 1901.

We vervolgen de fietstocht via de Wickenburghseweg en gaan aan het eind linksaf de Tiendweg op. Deze volgen we tot het kanaal en gaan dan rechtsaf. Voor de brug over het kanaal gaan we naar rechts en via een pad steil omhoog. We komen dan op de brug. De brug volgen we naar de overkant en we komen dan uit in Schalkwijk.