Home > Kromme Rijnstreek

Het archiveren van de coronacrisis

In maart 2020 bereikte het coronavirus onze regio. De impact op onze samenleving is enorm. Deze uitzonderlijke situatie heeft ertoe geleid dat het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is begonnen met het verzamelen van informatie over de coronacrisis. Het doel hiervan is het samenstellen van een zo compleet mogelijk overzicht van de crisis, zodat ook toekomstige …

Zonnevelden en de Historische Kring

Ook tussen Rijn en Lek wordt er koortsachtig nagedacht over de urgente energie-transitie, die gezien de warmte-records, de droogte van de afgelopen zomer en de huidige alleen maar urgenter is geworden. “Van het aardgas af”, “geen kolencentrales meer”, “algehele terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen” etc. is momenteel dagelijkse kost in de politiek en …

Nobel streven, Het onwaarschijnlijke, maar waargebeurde verhaal van Ridder Jan van Brederode

De beroemde Nederlandse historicus Frits van Oostrom geeft voor ons op 16 mei 2019 een lezing over zijn nieuwste boek. De voordracht zal, ondersteund door een rijke powerpointpresentatie, gaan over Van Oostroms veelgeprezen jongste boek: Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode. Ook de “achterkant” van het boek zal aan de orde …

Lezing over De Wijkerslooth de Weerdesteyn

Op woensdag 10 oktober 2018, te Langbroek om 20.00 uur geeft Ad van Bemmel een lezing over het archief van de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Deze belangrijke adellijke familie uit het Kromme Rijngebied heeft hun omvangrijke archief, dat begint in het jaar 1418 en loopt tot het jaar 1919, overgedragen aan het Regionaal Historisch …

Geografische informatiebronnen voor historisch onderzoek

Naar aanleiding van de boeiende en interessante lezing van Eddie Poppe op 30 januari jl. kregen we veel verzoeken om een lijstje met de informatiebronnen die te raadplegen zijn in het kader van historisch (geografische) onderzoek. Wanneer u klikt op deze link, vindt u de presentatie van Eddie Poppe, waar de bronnen genoemd worden. Wanneer u …