Brief aan provincie over essenhakhoutbossen Overlangbroek en Kolland

De essen/elzenhakhoutbossen bij Overlangbroek (68ha) en Kolland (29ha) staan te verdrogen en dreigen rap te verdwijnen. Het gaat hierbij om ongeveer de helft van het totale areaal in het Kromme Rijngebied (203ha). Deze cijfers en andere interessante info kan men zelf nalezen in het rapport Essenhakhout in het Kromme Rijngebied, actieplan voor het behoud van een uniek …

Open Monumentendag 2022 in Wijk bij Duurstede

Op zaterdag 10 september is het Open Monumentendag. Zet de datum vast in de agenda want het wordt een prachtige dag. Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek kunnen zich gelukkig prijzen met een overvloed aan natuur, maar ook aan mooie, historische gebouwen. Maar hoe zorgen we ervoor dat oude gebouwen duurzaam kunen worden en nieuwbouw …

Nieuw boek: ‘Weg uit Wijk’

Wim van Amerongen schreef een nieuw boek in zijn boekencyclus over het recente verleden van Wijk bij Duurstede. Het is uitgekomen als deel 22 in de historische reeks van Tussen Rijn en Lek. Met de nodige voorzorgsmaatregelen vanwege de corona kon de presentatie van het nieuwe boek van schrijver/journalist Wim van Amerongen zondag 21 november …

Kleinschalige windturbines in het Langbroekerweteringgebied

In mei jl. hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over dit onderwerp. Op 12 oktober heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede zich uitgesproken over het voorgenomen paraplu-bestemmingsplan van het College. Een motie van GroenLinks en VVD gesteund door SP en DuurzaamWijk leidde tot een belangrijke aanpassing conform onze wensen: geen Kleinschalige Windturbines in het …

Programma Open Monumenten Dag Wijk bij Duurstede

Het comité Open Monumentendag Wijk bij Duurstede heeft een interactieve brochure gemaakt. Download hieronder de brochure. Wanneer u op de inhoudspagina op een van de monumenten klikt, gaat u automatisch naar de pagina van dit monument. Vanaf deze pagina kunt u weer terugkeren naar de inhoudspagina. Helaas hebben de landelijke coronamaatregelen invloed op het programma …

Het Paraplubestemmingsplan Kleinschalige Windturbines Wijk bij Duurstede

Op 15 december 2020 vond u op onze website onder de titel Reactie Windmolenplan Langbroekerwetering de Zienswijze van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek op het Paraplubestemmingsplan van de Gemeente Wijk bij Duurstede. Er werden 184 Zienswijzen ingediend.  De reactie hierop is door een extern bureau, SBA – adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling – die …

Reactie windmolenplan Langbroekerwetering

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek heeft een zienswijze opgesteld m.b.t. het Paraplubestemmingsplan Kleinschalige Windturbines. Deze zienswijze is aangeboden aan de gemeente Wijk bij Duurstede. Door dit plan wordt de weg vrijgemaakt voor de plaatsing van windturbines in het gebied van de Langbroekerwetering. Vanuit het oogpunt van de Historische Kring is het van belang …

Beklimming toren Kasteel Sterkenburg

Namens het Weteringgenootschap nodigt Klaas Soethout onze verenigingsleden uit voor een bezoek op kasteel Sterkenburg op maandagavond 28 mei 2018 met Alex van Helsdingen (een der eigenaren) kan dan de toren beklommen worden, die uitzicht geeft over het Langbroekerweteringgebied, dat na 1122 ontstond door ontginning. Later voeren de Krommerijnders over de Langbroekerwetering naar Utrecht. Jelle …