Nieuws

Presentatie jubileumboek ‘Van kerk en dorp’

Niet in een tot de nok gevuld Witte Kerkje, maar alleen in zijn werkkamer presenteert burgemeester Ruud van Bennekom het jubileumboek ‘Van kerk en dorp‘. Ds. Bertie Boersma spreekt ons toe vanuit een verder lege, licht galmende kerk.  Beiden hebben met hulp van hun dochter een video opgenomen om het jubileumboek tijdens de lockdown toch te …

Reactie windmolenplan Langbroekerwetering

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek heeft een zienswijze opgesteld m.b.t. het Paraplubestemmingsplan Kleinschalige Windturbines. Deze zienswijze is aangeboden aan de gemeente Wijk bij Duurstede. Door dit plan wordt de weg vrijgemaakt voor de plaatsing van windturbines in het gebied van de Langbroekerwetering. Vanuit het oogpunt van de Historische Kring is het van belang …

Het archiveren van de coronacrisis

In maart 2020 bereikte het coronavirus onze regio. De impact op onze samenleving is enorm. Deze uitzonderlijke situatie heeft ertoe geleid dat het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is begonnen met het verzamelen van informatie over de coronacrisis. Het doel hiervan is het samenstellen van een zo compleet mogelijk overzicht van de crisis, zodat ook toekomstige …

De Tweede Wereldoorlog in Houten, ’t Goy, Tull en ’t Waal & Schalkwijk

2020 is het jaar dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd en het is 80 jaar geleden dat wij door de Duitsers werden bezet. De impact van de oorlog en de bezetting is in dit gebied veel groter geweest dan men in eerste instantie zou denken. De gevechten in de meidagen van …