Jaarvergadering Historische kring Tussen Rijn en Lek

De algemene ledenvergadering van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek is in 2021 vanwege de coronasituatie niet gehouden. Ieder lid waarvan we het e-mailadres kennen, heeft de jaarstukken ontvangen. We hebben daarna binnen het gestelde termijn geen reacties ontvangen. Daarmee zijn de vergaderstukken goedgekeurd. In 2022 hopen we een normale fysieke ledenvergadering te organiseren.

De jaarstukken en agenda worden per e-mail toegestuurd. Wilt u deze ook ontvangen? Zorg dan dat uw e-mailadres bekend is. Stuur hiervoor een e-mail naar info@tussenrijnenlek.nl.


Eerdere verslagen en vergaderstukken

Hieronder vindt u de verslagen, vergaderstukken en financiële overzichten van eerdere jaren. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar ons.