Home > Over ons > Wat doen wij? >  

Archeologische werkgroep Leen de Keijzer

De koffer van Leen de Keijzer bij de Archeologische werkgroep Houten

De archeologische werkgroep in Houten bestaat sinds 1967 en is te vinden een unieke historische locatie de zolderetage van het gerestaureerde Oude Station, Stationserf 99 in Houten. Regelmatig organiseert de werkgroep een expositie.

De “founding father”

Leen de Keijzer (1930 –1995) was een amateurarcheoloog met grote, ook landelijke, bekendheid en woonde vanaf 1939 in Houten. Vanaf 1954 tot aan zijn vervroegde pensionering in 1989 was hij daar ook werkzaam, veelal in buitendienstfuncties bij deze gemeente. Reeds op jonge leeftijd was hij geboeid door de natuur en alles wat oud was. Zeker de scherven die hij tijdens zijn werk vond, trokken zijn aandacht en hij was dan ook één van de oprichters van de eerste werkgroep van de Historische vereniging Tussen Rijn en Lek.

Werkgebied en huisvesting

Het werkgebied van de archeologische werkgroep is in principe de gemeente Houten, maar in het verleden is zij actief geweest in het Kromme Rijngebied, zoals o.a. in Bunnik, Werkhoven en Zeist. Als lid van de afdeling 12 (deel provincie Utrecht) van de ‘Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland’ (AWN) wordt zij ook wel gevraagd te assisteren bij waarnemingen binnen de afdeling, zoals in Breukelen, Odijk, Vechten  en de stad Utrecht. De werkgroep bestaat sinds 1967 en heeft in 2017 haar 50-jarig bestaan gevierd met een tentoonstelling.

Activiteiten

Daar Houten twee woontaken heeft toegewezen gekregen in de afgelopen veertig jaar, heeft de werkgroep heel veel ervaring opgedaan met de verschillende archeologische taken. Zij heeft, zeker in het verleden, veel voorbereidend veldonderzoek gedaan.

Het uitvoeren van de waarnemingen is de grootste bron van het opdoen van ervaring. Zeker in de laatste 15 jaar is daar erg veel tijd en energie in gaan zitten. Dit heeft een schat aan onderzoek en vondsten opgeleverd, vastgelegd op tekening, foto en dagrapporten. Het resultaat zijn boeken en rapportages naar de bouwhuizen van Kasteel Heemstede te Houten, boerderij de Kniphoek, Zorgvliet, De Rietplas (Visserslatijn) en de Beusichemseweg, (Htn Beu 6).

Aan scholen wordt de gelegenheid geboden om hun geschiedenislessen te ondersteunen met materiaal en kennis van de werkgroep. Ook werkt de werkgroep mee aan projecten van Kunst Centraal, waarbij scholen een lespakket krijgen aangeboden waarin de geschiedenis van de eigen omgeving middels rondleidingen of historisch spel worden ondersteund.

Daarnaast verzorgt de werkgroep, op verzoek, lezingen in het Kromme Rijn gebied voor allerlei in de geschiedenis en met name archeologie geïnteresseerde instellingen of organisaties. Jaarlijks werkt zij mee aan activiteitenmarkt en monumentendag. Maar dit alles blijft ondergeschikt aan de werkelijke archeologische activiteiten.

Houten heeft een gemeentelijk archeoloog, waarmee de gemeente de zorg, maar zeker ook het belang voor haar bijzonder cultureel erfgoed onderstreept. De Werkgroep heeft en onderhoudt goede banden met beleidsmakers.

Werkgroep

De archeologische werkgroep in Houten bestaat uit een 17-tal leden waarvan de meeste regelmatig aan de activiteiten deelnemen. Al deze activiteiten vragen menskracht. Wij zijn dus altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor het beleefbaar maken van de geschiedenis van Houten. Interesse? Kom eens bij ons langs of neem contact op. Wij zien u graag!

Welkom op het Oude Station in Houten

Iedereen die belangstelling heeft voor de werkzaamheden van de archeologische werkgroep Leen de Keijzer is van harte welkom op de vaste openingstijden: elke dinsdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. De werkgroep is daar ook telefonisch te bereiken: 030-6379909. Per mail kunt u ons bereiken op: info@archeologiehouten.nl

De archeologische werkgroep zorgt dat er altijd een interessante expositie is op de zolder van Het Oude Station. Een extra reden om er eens binnen te lopen. Op de website van de archeologische werkgroep Leen de Keijzer vindt veel meer informatie: www.archeologiehouten.nl

De archeologische werkgroep Houten zit op de zolder van dit gebouw.