Oral History

Oral History of Mondelinge Geschiedenis heeft in de eerste decennia van de 21ste eeuw een grote vlucht genomen.

Wellicht gedeeltelijk ingegeven door enkele grote projecten inzake persoonlijke verhalen van de mensen die de Tweede Wereldoorlog nog zelf meegemaakt hebben (regisseur Steven Spielberg’s project om alle ongeveer 50.000 overlevenden van de Holocaust te interviewen bijvoorbeeld of het project ‘Levende Herinneringen’, waarbij mensen uit het voormalig Nederlands-Indië geïnterviewd zijn over hun tijd in Indië tijdens de tweede wereldoorlog en daarna).

Naast de grote lijnen van de geschiedenis is de belangstelling voor de persoonlijke ervaringen van “gewone” mensen erg toegenomen. Als definitie van Oral History wordt meestal gehanteerd: een methode van geschiedschrijving, waarbij informatie over het verleden wordt verkregen door mensen te interviewen over hun herinneringen aan dat verleden.

Dat levert doorgaans buitengewoon boeiende en vaak ontroerende verhalen op. Het is wel van belang te bedenken dat deze verhalen altijd een aanvulling op of illustratie zijn van de ‘officiële geschiedschrijving’. Degelijk onderzoek in archieven naar feiten en objectieve gegevens  blijft noodzakelijk om een waarheidsgetrouw beeld van het verleden te creëren. Niets is immers boeiender, maar ook onbetrouwbaarder, dan het menselijk geheugen.

Tussen Rijn en Lek heeft een werkgroep Oral History, die de persoonlijke verhalen van mensen uit het Kromme-Rijngebied wil optekenen en bewaren.

Norma Mulder is in Wijk bij Duurstede gestart met de eerste interviews, waarvan er een aantal op deze site staan.  Johan van Impelen is in Werkhoven de chroniqueur van de verhalen van de “Werkhovenaars”. Hij heeft een flink aantal interviews uitgewerkt; deze zijn inmiddels gepubliceerd in een losbladige verzamelmap: ”Werkhovense verhalen”. Als er nieuwe verhalen zijn, kan men deze aan de map toevoegen. De map is te koop bij Johan van Impelen (mail: impelaar@gmail.com).

Vorig jaar is Meike de Vries in Bunnik gestart met het samenstellen van zg. Dorpscanons uit het Kromme Rijngebied. Een dorpscanon is een website waarop lokale verhalen over de historie van een dorp of streek worden gepresenteerd. Deze verhalen worden verteld door de bewoners zelf en zijn daarmee een mengvorm van lokale geschiedschrijving en “oral history”. De verhalen worden gepresenteerd als losstaande “vensters” die ieder in kort bestek (1000 woorden) een afgerond verhaal vertellen. Ook hier is Oral History een belangrijk aspect.

Het vastleggen van verhalen van mensen “die het zelf nog meegemaakt hebben” is tijdrovend. Om (wat snellere) vorderingen te maken is dus meer menskracht nodig. Ergo…… heeft u belangstelling om te interviewen of kent u mensen, die u graag geïnterviewd zou willen hebben? Wij houden ons zeer aanbevolen.

Houten is in het bezit van vele (oral history) interviews op bandjes die gemaakt zijn  in de jaren ’90. Tussen Rijn en Lek zou die verhalen graag uitgewerkt op de website plaatsen, zodat ze voor iedereen te lezen zijn. Maar…… ook daar hebben we een enthousiaste bewerker of – ster voor nodig.

Interviewers gezocht

Om die vele mooie, interessante verhalen op te tekenen en voor iedereen toegankelijk te maken  is sowieso meer menskracht nodig. Dus… heeft u belangstelling om te interviewen (in Houten, Schalkwijk, ’t Goy, Bunnik, Werkhoven, Odijk, Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek) en de verhalen op te tekenen of kent u mensen van wie u weet (of vindt) dat ze geïnterviewd zouden willen (of moeten) worden?

Meld dit dan bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 
of mail: norma.han@casema.nl

Hoe meer zielen, hoe meer mooie verhalen, hoe meer Oral History…


Namenlijst

 • Kees Hagoort
  In de jaren ’40-’45 was het verboden een radio te bezitten. Omdat zijn vader handelaar was in onder andere radio’s kwam de bezetter de winkel controleren. Het lukte het de familie Hagoort maar net om de Duitsers om de tuin te leiden.
  Lees meer

 • Dirk van den Hurk
  Dirk Wilhelm van den Hurk, ondernemer en overlever in Wijk bij Duurstede, was een heel bijzondere, inventieve, ondernemende en humoristische man. Meer dan de moeite waard om verhalen uit zijn leven op te tekenen en voor het nageslacht te bewaren.
  Lees meer

 • Jos en Gerrie van Lunsen-Kosterman
  Jos en Gerrie van Lunsen geven ons een beeld van het binnenschippersleven in de 2de helft van de 20ste eeuw.
  Lees meer

 • Antoinet Schellekens
  Het levensverhaal van een katholieke tweeling uit een markante Wijkse familie, die hun hele leven woonden – en wonen – in één van de oudste huizen in Wijk bij Duurstede: Markt, nummer 10.
  Lees meer

 • Henk Visee
  In Wijk bij Duurstede hebben veel “oude wijksen” (inwoners van voor 1970) een bijnaam. Henk Visee tekende deze (verdwijnende) gewoonte op voor het nageslacht.
  Lees meer