Privacybeleid

Op deze pagina vindt u het privacybeleid van de website, de disclaimer van de website en het privacybeleid van de vereniging. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via het e-mailadres info@tussenrijnenlek.nl.

Wie zijn we?

Wij zijn de Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Ons website-adres is: https://www.tussenrijnenlek.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Op de website worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Wel vragen we via de contactformulieren e.e.a. uit en houden we statistieken bij van de website.

Betalingen
Betalingen worden niet via de website uitgevoerd. Na een bestelling wordt de betaling rechtstreeks afgewikkeld tussen onze penningmeester en de besteller.

Contactformulieren
Wij hebben formulieren op deze website. Dit zijn om:
– contact op te nemen
– lid te worden
– lidmaatschap op te zeggen
– adreswijziging door te geven
– wijziging e-mailadres door te geven
– om een bestelling te kunnen doen

We vragen niet meer verplicht uit dan we nodig hebben. De informatie uit het bestelformulier wordt 30 dagen op de website bewaard en daarna automatisch gewist. De mail wordt direct verstuurd naar een bestuurslid die de verwerking doet.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website. Wij gebruiken dergelijke websites spaarzaam.

Analytics
Met deze applicatie wordt de statistiek van de website bijgehouden. Hierdoor kan de website worden geoptimaliseerd. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst afgesloten. De informatie is anoniem en niet herleidbaar tot een persoonsgegeven. TREL maakt gebruik van cookies om deze statistieken te verkrijgen. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. TREL gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals uw naam of e-mailadres. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden.

Zoekmachine
Alle zoekopdrachten die zijn uitgevoerd met behulp van de interne zoekactie op de site worden vastgelegd in de database, inclusief de volgende informatie: de zoekopdracht, het aantal gevonden treffers, gebruikers-ID voor ingelogde gebruikers en datum en tijd.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een formulier invult dan wordt de informatie maximaal vier weken bewaard. De statistische gegevens worden 50 maanden bewaard.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

De zoeklogboeken worden 30 dagen opgeslagen voordat ze automatisch worden verwijderd.

Welke rechten u heeft over uw data?

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. Alle data die we op de website opslaan kunt u inzien of laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@tussenrijnenlek.nl.

Waar we uw data naartoe sturen

Ingevulde formulieren worden naar een bestuurslid gestuurd. Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Deze site gebruikt caching om een snellere responstijd en een betere gebruikerservaring te bereiken. Caching slaat mogelijk duplicate kopieën op van elke webpagina die op deze site wordt weergegeven. Alle cachebestanden zijn tijdelijk, en worden nooit benaderd door een derde partij, behalve als dit nodig is voor technische ondersteuning van de leverancier van de cacheplugin. Cache bestanden verlopen op basis van een schema dat wordt ingesteld door de beheerder van de site, maar kunnen indien nodig eenvoudig worden verwijderd door de beheerder voordat ze verlopen.Zie https://quic.cloud/privacy-policy/ voor meer details.

Contactinformatie

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek is bereikbaar via info@tussenrijnenlek.nl

TREL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de website.

Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van TREL te worden verkregen. Toestemming vraagt u uitsluitend aan via het emailadres info@tussenrijnenlek.nl

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die TREL aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de TREL-site die afkomstig zijn van derden.

Privacybeleid

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek heeft ook een algemeen privacybeleid voor de gehele vereniging. Dit document is als download beschikbaar en kunt u hier downloaden.