Privacybeleid

Op deze pagina vindt u het privacybeleid van de website, de disclaimer van de website en het privacybeleid van de vereniging. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via het e-mailadres info@tussenrijnenlek.nl.

Wie zijn we?

Wij zijn de Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Ons website-adres is: https://www.tussenrijnenlek.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Op de website worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Wel vragen we via de contactformulieren e.e.a. uit en houden we statistieken bij van de website.

Contactformulieren
Wij hebben drie formulieren op deze website. Een formulier om:
– contact op te nemen
– lid te worden
– om een bestelling te kunnen doen.

We vragen niet meer verplicht uit dan we nodig hebben. De informatie uit het contactformulier wordt niet op de website bewaard en direct verstuurd per e-mail naar een bestuurslid die de verwerking doet.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website. Wij gebruiken dergelijke websites spaarzaam.

Analytics
Met deze applicatie wordt de statistiek van de website bijgehouden. Hierdoor kan de website worden geoptimaliseerd. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst afgesloten. De informatie is anoniem en niet herleidbaar tot een persoonsgegeven. TREL maakt gebruik van cookies om deze statistieken te verkrijgen. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. TREL gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals uw naam of e-mailadres. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een formulier invult dan wordt de informatie maximaal vier weken bewaard. De statistische gegevens worden 50 maanden bewaard.

Welke rechten u heeft over uw data?

Alle data die we op de website opslaan kunt u inzien of laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@tussenrijnenlek.nl.

Waar we uw data naartoe sturen

Ingevulde formulieren worden naar een bestuurslid gestuurd.

Contactinformatie

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek is bereikbaar via info@tussenrijnenlek.nl

TREL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de website.

Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van TREL te worden verkregen. Toestemming vraagt u uitsluitend aan via het emailadres info@tussenrijnenlek.nl

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die TREL aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de TREL-site die afkomstig zijn van derden.

Privacybeleid

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek heeft ook een algemeen privacybeleid voor de gehele vereniging. Dit document is als download beschikbaar en kunt u hieronder downloaden.

Downloads (pdf)

#BestandBestandsgrootteDownloads
1 Beleidsplan privacy TREL190 KB31