Inhoudsopgave 1990 – 1999

Het Plein in Houten in 1991 (O. Wttewaall, RAZU 40691)


De historische kring Tussen Rijn en Lek publiceert al ruim een halve eeuw artikelen over de geschiedenis van de Kromme Rijnstreek. Van alle tijdschriften kunt u de belangrijkste artikelen uit de periode 1990 – 1999 op deze pagina terugvinden.

Gebruik CRTL-F (Windows) of Command F (MacOS) om te zoeken.
Heeft u een interessant artikel gevonden? Dan kunt u deze downloaden door te klikken op het jaartal.

 • 1990-1 – Het buurtschap Pothuizen [Schalkwijk]
 • 1990-1 – Oudheidkamer Vreeswijk
 • 1990-1 – Overlijdensbericht uit 1707 [Schalkwijk]
 • 1990-2 – De eerste kadasterlandmeters in het Kromme Rijngebied
 • 1990-2 – Heeft u een watertoren te koop
 • 1990-2 – Boomsoorten langs wegen in 17e eeuw [Wijk bij Duurstede]
 • 1990-2 – Varia in familiearchief Van Bemmel
 • 1990-3 – Tropische verrassing in vroeg middeleeuwse waterput [Houten]
 • 1990-3 – Oude kaarten van het Kromme Rijngebied
 • 1990-3 – Het laatste koninklijk bezoek aan Kasteel Duurstede (1642)
 • 1990-4 – Molentype, banmolen, windrecht en impost op het gemaal
 • 1990-4 – Molen en molenaars van Bunnik
 • 1990-4 – De Cothense molen ‘Oog in ’t Zeil’ en zijn molenaars
 • 1990-4 – Molens in de gemeente Houten
 • 1990-4 – De Werkhovense molen
 • 1991-1 – Kaart van de provincie Utrecht door B. de Roij
 • 1991-1 – Odijkse families en hofsteden tot circa 1650
 • 1991-1 – Donselaar, een laarnaam bij Overlangbroek
 • 1991-2 – Kapittel St. Marie en de  tiendkaart van ’t Goy en Houten in 1640
 • 1991-2 – Het Uilegat in Odijk
 • 1991-2 – Kostverloren in Wijk bij Duurstede
 • 1991-2 – Concurrentie tussen schippers uit Wijk bij Duurstede en Cothen (1708)
 • 1991-2 – Een laat-middeleeuws gerechtsregister van Overlangbroek
 • 1991-2 – De visitatie van 1593 in het Kromme Rijngebied
 • 1991-3 – Bij de 200e geboortedag van meester Dirk van Merkensteijn [Bunnik]
 • 1991-3 – De kaart van Wijk bij Duurstede in de stedenatlas van Blaeu
 • 1991-3 – Archeologisch vondstbericht uit de Knoesterpolder [Schalkwijk]
 • 1991-3 – De Lakenvelder, een oud Nederlands rundveeras
 • 1991-3 – Donselaar: geen oude “Laar” in Overlangbroek
 • 1991-4 – Duiventillen en -torens in het Kromme Rijngebied
 • 1991-4 – Het recht om duiven te houden
 • 1991-4 – “Duyfhuysen” langs de Langbroekerwetering
 • 1991-4 – De duivenzolder in de gemeentetoren te Houten
 • 1991-4 – De duiventoren van Huize Wickenburg in ‘t Goy
 • 1991-4 – De duivenzolder in de Stenen Poort te Houten
 • 1991-4 – Onroerende duiven
 • 1991-4 – Een duivenrecept uit de 18e eeuw
 • 1992-1 – Wetenswaardigheden over de klokken van de St. Barbarakerk te Bunnik
 • 1992-1 – Joest Gerytsz, gedurende langere tijd schout van Schalkwijk
 • 1992-2 – Dorpsontwikkeling in het Kromme-Rijngebied tussen 1800 en 1940
 • 1992-2 – Geschiedenis van de BOAZ-bank 1915-1965 [Bunnik]
 • 1992-2 – Voorbij de Driebergse brug
 • 1992-3 – Geofysisch onderzoek op het terrein van het voormalige kasteel Schalkwijk
 • 1992-3 – De Bemmelhofstede in Overlangbroek
 • 1992-3 – De Houtense muts
 • 1992-3 – Opgravingen steenoven te Tull en ’t Waal nabij de Lek
 • 1992-4 – Begraven in het verleden
 • 1992-4 – Begraven in Odijk
 • 1992-4 – Begraafplaatsen in Bunnik
 • 1992-4 – Joodse begraafplaatsen te Wijk bij Duurstede (1)
 • 1992-4 – De begraafplaatsen in het dorp Houten
 • 1993-1 – De motte en ijskelder van Oud-Amelisweerd
 • 1993-2 – Schilderskunst in Utrechts Overkwartier in de 17e eeuw
 • 1993-3 – Joodse begraafplaatsen te Wijk bij Duurstede (2)
 • 1993-3 – Oude rivierlopen rond het Fort te Vechten
 • 1993-3 – Plattegrond der Vesting Duurstede
 • 1993-3 – Brood voor de armen van Cothen
 • 1993-3 – Rectificatie schilderskunst in Utrechts Overkwartier
 • 1993-4 – De 17e eeuwse orgelcultuur van Wijk bij Duurstede
 • 1993-4 – Hendrik Jan van Lummel (1815-1877) [Houten]
 • 1993-4 – Lijst predikanten Nederlandse Hervormde gemeente te Houten
 • 1993-4 – Sloop oude H. Barbarakerk te Bunnik
 • 1994-1 – Een tweehonderd jaar oud familiebijbeltje uit Langbroek
 • 1994-1 – De sloop van de molen van Ruisdael te Wijk bij Duurstede
 • 1994-1 – Een klooster in Dwarsdijk bij Cothen?
 • 1994-2 – De verpachting van het Oudslijckerveer in ’t Waal in de 17e eeuw
 • 1994-2 – Hans uit ‘De Zeven Huisjes’ [Wijk bij Duurstede]
 • 1994-2 – Boerderij van Kromwijk [Dwarsdijk] en Gooierdijk 47 [Langbroek]
 • 1994-2 – Opgraving Rondeel te Houten
 • 1994-2 – De kostverlorentoren in Wijk bij Duurstede
 • 1994-3 – De loterij van Johan de Bont uit 1649 in Wijk bij Duurstede
 • 1994-3 – De komst van de fiets en auto in Langbroek, 1881-1923
 • 1994-3 – De Vogelpoel en de Van Bemmels aan de Wijkersloot
 • 1994-4 – De bomen op de Werkhovense Brink
 • 1994-4 – Een Belgische herdenkingspenning gevonden te Schalkwijk
 • 1994-4 – De Dijkstraat in Wijk bij Duurstede
 • 1995-1 – Zeven oorlogsmonumenten in het Kromme-Rijngebied
 • 1995-1 – In gedachten steeds bij u.
 • 1995-1 – Herdenkingsmonument Rhijnauwen
 • 1995-1 – Uit het oorlogsdagboek van J. Wttewaall
 • 1995-1 – Louis Worms over zijn onderduikersverleden in Wijk bij Duurstede
 • 1995-1 – Middeleeuwse bakstenen vloer op ’t Rondeel in Houten
 • 1995-2 – Kasteel Schonauwen bij Houten
 • 1995-2 – Het kasteel Oud Wulven
 • 1995-2 – Het Burgje in Odijk, een kasteellocatie?
 • 1995-2 – Een kastelenlexicon voor Nederland
 • 1995-2 – De stadsommuring van Wijk bij Duurstede
 • 1995-3 – Persoonlijke herinneringen aan Leen de Keijzer
 • 1995-3 – De verdwenen hofstad Tiellandt in Houten
 • 1995-4 – De Prins te Vechten
 • 1995-4 – De Stalen Boog, herkomst straatnaam in Werkhoven
 • 1995-4 – Opheffing gemeente Cothen, een historische terugblik
 • 1995-4 – De Bataafse omwenteling in Houten en ‘t Goy
 • 1996-1 – Van notaris tot huishoudschool [Wijk bij Duurstede]
 • 1996-2 – Sloop ringoven De Bosscherwaarden [Wijk bij Duurstede]
 • 1996-2 – Leenkamers in het Kromme Rijngebied
 • 1996-2 – Joannes Assueri Bodecherus, predikant te Cothen
 • 1996-2 – Romeins geld uit Vechten
 • 1996-2 – Stadskaarten Jacob van Deventer [Wijk bij Duurstede]
 • 1996-2 – Haardsteen uit de Nederhof [Wijk bij Duurstede]
 • 1996-2 – Bijzondere schuren dreigen te verdwijnen [Tull en ’t Waal/ ’t Goy] Erratum pagina 44
 • 1996-3 – Bestuurlijk ontwikkeling van Bunnik, Odijk en Werkhoven vanaf de middeleeuwen
 • 1996-3 – Bunnik, van gerechtskamer tot gemeentehuis
 • 1996-3 – Het Bunniks gemeentehuis van architect E.G. Wentink (1897)
 • 1996-3 – De gerechts- en raadkamer van Odijk
 • 1996-3 – De gerechts- en raadkamer van Werkhoven
 • 1996-4 – De belangrijkste gevangenen van kasteel Duurstede
 • 1997-1 – Archeologisch onderzoek Sint-Stevenskerk te Werkhoven
 • 1997-1 – Brand verwoest schuur in 1801 [Wijk bij Duurstede]
 • 1997-2 – De vondst van de Romeinse villa in Houten in 1957
 • 1997-2 – De 19e eeuwse bruggen bij kasteel Beverweerd in oude glorie hersteld [Werkhoven]
 • 1997-2 – ‘Mijn Best’ in Werkhoven: een folly
 • 1997-2 – Sloop school in Wijk bij Duurstede
 • 1997-2 – De timpaansteen van de Stevenskerk in Werkhoven
 • 1997-2 – Een voormalig woonhuis met bakkerij en winkel te Overlangbroek
 • 1997-3 – De Zondagsschool en de strijd tussen orthodoxie en vrijzinnigheid in Nederlangbroek (1819-1916)
 • 1997-4 – Priorij Gods Werkhof
 • 1997-4 – Anthony Verkerk. De molenaar die failliet ging [Houten]
 • 1997-4 – Het grootste gezin van Bunnik
 • 1997-4 – Naweeën bruggenrestauratie kasteel Beverweerd
 • 1997-4 – Tekening kasteel Duurstede
 • 1998-1 – Twee bijzondere hangers uit het Kromme Rijngebied
 • 1998-1 – Wat een zeventien-eeuwse beurtschipper op de Kromme Rijn vervoerde
 • 1998-1 – De Smidse en de boom
 • 1998-1 – Restauratie van de molen ‘Rijn en Lek’ [Wijk bij Duurstede]
 • 1998-2 – De Utrechtse paardenfokkerij in de 17e eeuw
 • 1998-2 – De hofstede Rhijnenburg te Cothen
 • 1998-2 – Kastelen en kasteelterreinen in Houten
 • 1998-2 – Over een gezichtje waarvan ik er mee wilde zien
 • 1998-3 – Cholera in het Kromme Rijngebied
 • 1998-3 – Kaart van Schonauwen aan de vergetelheid ontrukt
 • 1998-3 – De schoenmakersfamilie Sterkenburg
 • 1998-4 – De familie De Goeij in Houten
 • 1998-4 – Een pispot met boter en ‘tureluren’ in het Wijkse gasthuis
 • 1998-4 – Stadsboerderijen in de Achterstraat te Wijk bij Duurstede
 • 1999-1 – De ontginning van Langbroek
 • 1999-1 – Een Romeins grafmonument te Werkhoven? (3)
 • 1999-2 – Jan R. van Nijendaal (1880-1975): huisschilder en kunstfotograaf [Wijk bij Duurstede]
 • 1999-2 – Speurtocht naar een onbekend kasteel (?) te Cothen
 • 1999-2 – Archeologie Bloemenweerd te Cothen
 • 1999-2 – Nogmaals de hofstede Rhijnenburg te Cothen
 • 1999-3 – De Hoge Zandbrug, een ingenieus gemetselde boogbrug te Werkhoven
 • 1999-3 – Onze Lieve Vrouw op de zolder in Wijk
 • 1999-3 – Cornelis van Bemmel: rond 1810 veerbaas van het Wijkse veer
 • 1999-4 – De tuin van Kasteel Heemstede bij Houten
 • 1999-4 – De lotgevallen van het archief van het Sint-Ewouds- en Elisabethsgasthuis in Wijk bij Duurstede

Zoek binnen onze tijdschriften

Sinds 1967 geven we een tijdschrift uit. Wat hebben we geschreven over een bepaald onderwerp? Zoek hieronder in welk tijdschrift er over is geschreven en download de pdf.

(Momenteel is 72% geïndexeerd door Google. Google werkt nog aan leesbare titels van de documenten.)