Home > Publicaties > Inhoudsopgave tijdschriften >  

1990 – 1999

De historische kring Tussen Rijn en Lek publiceert al ruim een halve eeuw artikelen over de geschiedenis van de Kromme Rijnstreek. Van alle tijdschriften kunt u de belangrijkste artikelen uit de periode 1990 – 1999 op deze pagina terugvinden. Onderaan de pagina kunt u het betreffende tijdschrift downloaden.

Gebruik CRTL-F om te zoeken

 • 1990-1 – Het buurtschap Pothuizen [Schalkwijk]
 • 1990-1 – Oudheidkamer Vreeswijk
 • 1990-1 – Overlijdensbericht uit 1707 [Schalkwijk]
 • 1990-2 – De eerste kadasterlandmeters in het Kromme Rijngebied
 • 1990-2 – Heeft u een watertoren te koop
 • 1990-2 – Boomsoorten langs wegen in 17e eeuw [Wijk bij Duurstede]
 • 1990-2 – Varia in familiearchief Van Bemmel
 • 1990-3 – Tropische verrassing in vroeg middeleeuwse waterput [Houten]
 • 1990-3 – Oude kaarten van het Kromme Rijngebied
 • 1990-3 – Het laatste koninklijk bezoek aan Kasteel Duurstede (1642)
 • 1990-4 – Molentype, banmolen, windrecht en impost op het gemaal
 • 1990-4 – Molen en molenaars van Bunnik
 • 1990-4 – De Cothense molen ‘Oog in ’t Zeil’ en zijn molenaars
 • 1990-4 – Molens in de gemeente Houten
 • 1990-4 – De Werkhovense molen
 • 1991-1 – Kaart van de provincie Utrecht door B. de Roij
 • 1991-1 – Odijkse families en hofsteden tot circa 1650
 • 1991-1 – Donselaar, een laarnaam bij Overlangbroek
 • 1991-2 – Kapittel St. Marie en de  tiendkaart van ’t Goy en Houten in 1640
 • 1991-2 – Het Uilegat in Odijk
 • 1991-2 – Kostverloren in Wijk bij Duurstede
 • 1991-2 – Concurrentie tussen schippers uit Wijk bij Duurstede en Cothen (1708)
 • 1991-2 – Een laat-middeleeuws gerechtsregister van Overlangbroek
 • 1991-2 – De visitatie van 1593 in het Kromme Rijngebied
 • 1991-3 – Bij de 200e geboortedag van meester Dirk van Merkensteijn [Bunnik]
 • 1991-3 – De kaart van Wijk bij Duurstede in de stedenatlas van Blaeu
 • 1991-3 – Archeologisch vondstbericht uit de Knoesterpolder [Schalkwijk]
 • 1991-3 – De Lakenvelder, een oud Nederlands rundveeras
 • 1991-3 – Donselaar: geen oude “Laar” in Overlangbroek
 • 1991-4 – Duiventillen en -torens in het Kromme Rijngebied
 • 1991-4 – Het recht om duiven te houden
 • 1991-4 – “Duyfhuysen” langs de Langbroekerwetering
 • 1991-4 – De duivenzolder in de gemeentetoren te Houten
 • 1991-4 – De duiventoren van Huize Wickenburg in ‘t Goy
 • 1991-4 – De duivenzolder in de Stenen Poort te Houten
 • 1991-4 – Onroerende duiven
 • 1991-4 – Een duivenrecept uit de 18e eeuw
 • 1992-1 – Wetenswaardigheden over de klokken van de St. Barbarakerk te Bunnik
 • 1992-1 – Joest Gerytsz, gedurende langere tijd schout van Schalkwijk
 • 1992-2 – Dorpsontwikkeling in het Kromme-Rijngebied tussen 1800 en 1940
 • 1992-2 – Geschiedenis van de BOAZ-bank 1915-1965 [Bunnik]
 • 1992-2 – Voorbij de Driebergse brug
 • 1992-3 – Geofysisch onderzoek op het terrein van het voormalige kasteel Schalkwijk
 • 1992-3 – De Bemmelhofstede in Overlangbroek
 • 1992-3 – De Houtense muts
 • 1992-3 – Opgravingen steenoven te Tull en ’t Waal nabij de Lek
 • 1992-4 – Begraven in het verleden
 • 1992-4 – Begraven in Odijk
 • 1992-4 – Begraafplaatsen in Bunnik
 • 1992-4 – Joodse begraafplaatsen te Wijk bij Duurstede (1)
 • 1992-4 – De begraafplaatsen in het dorp Houten
 • 1993-1 – De motte en ijskelder van Oud-Amelisweerd
 • 1993-2 – Schilderskunst in Utrechts Overkwartier in de 17e eeuw
 • 1993-3 – Joodse begraafplaatsen te Wijk bij Duurstede (2)
 • 1993-3 – Oude rivierlopen rond het Fort te Vechten
 • 1993-3 – Plattegrond der Vesting Duurstede
 • 1993-3 – Brood voor de armen van Cothen
 • 1993-3 – Rectificatie schilderskunst in Utrechts Overkwartier
 • 1993-4 – De 17e eeuwse orgelcultuur van Wijk bij Duurstede
 • 1993-4 – Hendrik Jan van Lummel (1815-1877) [Houten]
 • 1993-4 – Lijst predikanten Nederlandse Hervormde gemeente te Houten
 • 1993-4 – Sloop oude H. Barbarakerk te Bunnik
 • 1994-1 – Een tweehonderd jaar oud familiebijbeltje uit Langbroek
 • 1994-1 – De sloop van de molen van Ruisdael te Wijk bij Duurstede
 • 1994-1 – Een klooster in Dwarsdijk bij Cothen?
 • 1994-2 – De verpachting van het Oudslijckerveer in ’t Waal in de 17e eeuw
 • 1994-2 – Hans uit ‘De Zeven Huisjes’ [Wijk bij Duurstede]
 • 1994-2 – Boerderij van Kromwijk [Dwarsdijk] en Gooierdijk 47 [Langbroek]
 • 1994-2 – Opgraving Rondeel te Houten
 • 1994-2 – De kostverlorentoren in Wijk bij Duurstede
 • 1994-3 – De loterij van Johan de Bont uit 1649 in Wijk bij Duurstede
 • 1994-3 – De komst van de fiets en auto in Langbroek, 1881-1923
 • 1994-3 – De Vogelpoel en de Van Bemmels aan de Wijkersloot
 • 1994-4 – De bomen op de Werkhovense Brink
 • 1994-4 – Een Belgische herdenkingspenning gevonden te Schalkwijk
 • 1994-4 – De Dijkstraat in Wijk bij Duurstede
 • 1995-1 – Zeven oorlogsmonumenten in het Kromme-Rijngebied
 • 1995-1 – In gedachten steeds bij u.
 • 1995-1 – Herdenkingsmonument Rhijnauwen
 • 1995-1 – Uit het oorlogsdagboek van J. Wttewaall
 • 1995-1 – Louis Worms over zijn onderduikersverleden in Wijk bij Duurstede
 • 1995-1 – Middeleeuwse bakstenen vloer op ’t Rondeel in Houten
 • 1995-2 – Kasteel Schonauwen bij Houten
 • 1995-2 – Het kasteel Oud Wulven
 • 1995-2 – Het Burgje in Odijk, een kasteellocatie?
 • 1995-2 – Een kastelenlexicon voor Nederland
 • 1995-2 – De stadsommuring van Wijk bij Duurstede
 • 1995-3 – Persoonlijke herinneringen aan Leen de Keijzer
 • 1995-3 – De verdwenen hofstad Tiellandt in Houten
 • 1995-4 – De Prins te Vechten
 • 1995-4 – De Stalen Boog, herkomst straatnaam in Werkhoven
 • 1995-4 – Opheffing gemeente Cothen, een historische terugblik
 • 1995-4 – De Bataafse omwenteling in Houten en ‘t Goy
 • 1996-1 – Van notaris tot huishoudschool [Wijk bij Duurstede]
 • 1996-2 – Sloop ringoven De Bosscherwaarden [Wijk bij Duurstede]
 • 1996-2 – Leenkamers in het Kromme Rijngebied
 • 1996-2 – Joannes Assueri Bodecherus, predikant te Cothen
 • 1996-2 – Romeins geld uit Vechten
 • 1996-2 – Stadskaarten Jacob van Deventer [Wijk bij Duurstede]
 • 1996-2 – Haardsteen uit de Nederhof [Wijk bij Duurstede]
 • 1996-2 – Bijzondere schuren dreigen te verdwijnen [Tull en ’t Waal/ ’t Goy]
 • 1996-3 – Bestuurlijk ontwikkeling van Bunnik, Odijk en Werkhoven vanaf de middeleeuwen
 • 1996-3 – Bunnik, van gerechtskamer tot gemeentehuis
 • 1996-3 – Het Bunniks gemeentehuis van architect E.G. Wentink (1897)
 • 1996-3 – De gerechts- en raadkamer van Odijk
 • 1996-3 – De gerechts- en raadkamer van Werkhoven
 • 1996-4 – De belangrijkste gevangenen van kasteel Duurstede
 • 1997-1 – Archeologisch onderzoek Sint-Stevenskerk te Werkhoven
 • 1997-1 – Brand verwoest schuur in 1801 [Wijk bij Duurstede]
 • 1997-2 – De vondst van de Romeinse villa in Houten in 1957
 • 1997-2 – De 19e eeuwse bruggen bij kasteel Beverweerd in oude glorie hersteld [Werkhoven]
 • 1997-2 – ‘Mijn Best’ in Werkhoven: een folly
 • 1997-2 – Sloop school in Wijk bij Duurstede
 • 1997-2 – De timpaansteen van de Stevenskerk in Werkhoven
 • 1997-2 – Een voormalig woonhuis met bakkerij en winkel te Overlangbroek
 • 1997-3 – De Zondagsschool en de strijd tussen orthodoxie en vrijzinnigheid in Nederlangbroek (1819-1916)
 • 1997-4 – Priorij Gods Werkhof
 • 1997-4 – Anthony Verkerk. De molenaar die failliet ging [Houten]
 • 1997-4 – Het grootste gezin van Bunnik
 • 1997-4 – Naweeën bruggenrestauratie kasteel Beverweerd
 • 1997-4 – Tekening kasteel Duurstede
 • 1998-1 – Twee bijzondere hangers uit het Kromme Rijngebied
 • 1998-1 – Wat een zeventien-eeuwse beurtschipper op de Kromme Rijn vervoerde
 • 1998-1 – De Smidse en de boom
 • 1998-1 – Restauratie van de molen ‘Rijn en Lek’ [Wijk bij Duurstede]
 • 1998-2 – De Utrechtse paardenfokkerij in de 17e eeuw
 • 1998-2 – De hofstede Rhijnenburg te Cothen
 • 1998-2 – Kastelen en kasteelterreinen in Houten
 • 1998-2 – Over een gezichtje waarvan ik er mee wilde zien
 • 1998-3 – Cholera in het Kromme Rijngebied
 • 1998-3 – Kaart van Schonauwen aan de vergetelheid ontrukt
 • 1998-3 – De schoenmakersfamilie Sterkenburg
 • 1998-4 – De familie De Goeij in Houten
 • 1998-4 – Een pispot met boter en ‘tureluren’ in het Wijkse gasthuis
 • 1998-4 – Stadsboerderijen in de Achterstraat te Wijk bij Duurstede
 • 1999-1 – De ontginning van Langbroek
 • 1999-1 – Een Romeins grafmonument te Werkhoven? (3)
 • 1999-2 – Jan R. van Nijendaal (1880-1975): huisschilder en kunstfotograaf [Wijk bij Duurstede]
 • 1999-2 – Speurtocht naar een onbekend kasteel (?) te Cothen
 • 1999-2 – Archeologie Bloemenweerd te Cothen
 • 1999-2 – Nogmaals de hofstede Rhijnenburg te Cothen
 • 1999-3 – De Hoge Zandbrug, een ingenieus gemetselde boogbrug te Werkhoven
 • 1999-3 – Onze Lieve Vrouw op de zolder in Wijk
 • 1999-3 – Cornelis van Bemmel: rond 1810 veerbaas van het Wijkse veer
 • 1999-4 – De tuin van Kasteel Heemstede bij Houten
 • 1999-4 – De lotgevallen van het archief van het Sint-Ewouds- en Elisabethsgasthuis in Wijk bij Duurstede

Downloads (pdf)

# Bestand Bestandsgrootte Downloads
1 1990 1 4 MB 4
2 1990 2 4 MB 4
3 1990 3 4 MB 4
4 1990 4 6 MB 6
5 1991 1 4 MB 4
6 1991 2 4 MB 4
7 1991 3 3 MB 4
8 1991 4 5 MB 3
9 1992 1 4 MB 5
10 1992 2 4 MB 4
11 1992 3 5 MB 4
12 1992 4 7 MB 6
13 1993 1 5 MB 4
14 1993 2 4 MB 4
15 1993 3 4 MB 4
16 1993 4 4 MB 4
17 1994 1 4 MB 3
18 1994 2 4 MB 3
19 1994 3 18 MB 4
20 1994 4 4 MB 4
21 1995 19 MB 4
22 1996 21 MB 4
23 1996 err pag 44 900 KB 6
24 1997 16 MB 4
25 1998 20 MB 3
26 1999 17 MB 4