X

2000 – 2009

De historische kring Tussen Rijn en Lek publiceert al ruim een halve eeuw artikelen over de geschiedenis van de Kromme Rijnstreek. Van alle tijdschriften kunt u de belangrijkste artikelen uit de periode 2000 – 2009 op deze pagina terugvinden. Onderaan de pagina kunt u het betreffende tijdschrift downloaden.

Gebruik CRTL-F om te zoeken

 • 2000-1/2 – Grenzen aan groei Romeinse boeren in Kromme-Rijngebied?
 • 2000-1/2 – Is de plaatsnaam Bunnik wel Germaans?
 • 2000-1/2 – Stukje geschiedenis van gemeente Bunnik in straatnamen vastgelegd
 • 2000-1/2 – Tijdelijk geen tijd [Wijk bij Duurstede]
 • 2000-1/2 – Wickenburgh 700 jaar [’t Goy]
 • 2000-1/2 – Van oude botten, de glissen die vooruit gaan
 • 2000-3 – De Nieuwe Hollandse Waterlinie in het Kromme-Rijngebied
 • 2000-3 – Odijkse herbergen rond 1700
 • 2000-3 – Het gat van de Romeinse grensverdediging
 • 2000-4 – De vergeten woontoren Noortwijck tussen Cothen, Langbroek en Wijk
 • 2000-4 – ’n Haonderik vol ruggemeters (Schalkwijks dialect)
 • 2001-1/2 – De oude wasserij Langs de Wal in Wijk bij Duurstede
 • 2001-1/2 – Een tinnen ruiterfiguurtje van omstreeks 1300 [Wijk bij Duurstede]
 • 2001-1/2 – Nogmaals de peilsteen in Werkhoven
 • 2001-3 – Historische grenspalen in het Kromme-Rijngebied: een inventarisatie
 • 2001-3 – Burg- en Valknamen, sleutels tot het middeleeuwse Odijk
 • 2001-3 – Cothen op foto’s uit 1916 en 2001
 • 2001-3 – Opgeruimde Koninginnefeesten in Wijk bij Duurstede
 • 2001-3 – Een interessant weggetje in Bunnik
 • 2001-4 – De memoriesteen voor Samuel Gijsberts in de Grote Kerk te Wijk bij Duurstede
 • 2001-4 – Aan kasteel Heemstede zat een aardig schroefje los
 • 2001-4 – De reparatie van de molen van Beverweerd in 1715
 • 2001-4 – Hijmans boek over Wijk bij Duurstede uit 1951 in het Engels
 • 2002-1 – De familie Van Beverweerdt alias Van Werckhoven alias Van Malsen
 • 2002-1 – Een opgehangen dief in Wijk bij Duurstede (1772)
 • 2002-2/3 – De kerk van Overlangbroek
 • 2002-2/3 – De waterstaatskerk uit Cothen
 • 2002-2/3 – Werd in Houten een middeleeuwse graaf opgedolven?
 • 2002-2/3 – De boomgaard aan de Herenweg in Houten
 • 2002-4 – 700 jaar geschiedenis verdronken
 • 2002-4 – De gouden broche uit Dorestad opnieuw bekeken
 • 2002-4 – Voormalige boerderij te Cothen ouder dan gedacht
 • 2002-4 – Bij kasteel Heemstede gevonden fragmenten van Utrechtse gegoten marmervloertegels
 • 2003-1/2 – Stadswording ten zuiden van Utrecht gedurende de 14e eeuw
 • 2003-1/2 – Rotterdammertjes logeerden in Wijk bij Duurstede en omgeving (1942)
 • 2003-1/2 – De Werkhovense familie Vernooij
 • 2003-1/2 – Een 15e eeuws handschrift over de Agneskerk te Cothen
 • 2003-1/2 – Restant Kromme-Rijnvaartuig gedateerd
 • 2003-1/2 – Archieframp Streekarchivariaat
 • 2003-1/2 – Nogmaals ‘Noortwijck’
 • 2003-3 – De Nederlands-hervormde begraafplaats aan de Leemkolkweg te Werkhoven
 • 2003-3 – Rumoer in Kromme-Rijngebied rond Belgische afscheiding
 • 2003-3 – Romeinse villa bij De Zemelen onder Cothen met Keltische eigenaar?
 • 2003-3 – Marckenburg: heb je ’t al gehoord van die vreselijke moord?
 • 2003-3 – Nogmaals ‘Historische Grenspalen’
 • 2003-4 – Wat verbergt zich achter en onder Cothen?
 • 2003-4 – De tiendverkoping in ’t Goy en menu herberg De Roskam te Houten in 1656
 • 2003-4 – Vroegste geschiedenis boerderij De Brakel op grens Bunnik en Zeist
 • 2004-1/2 – Zeven eeuwen bewoners en eigenaren van Kasteel Beverweerd
 • 2004-1/2 – 150 jaar huwelijken voor het gerecht  van Houten en ‘t Goy
 • 2004-1/2 – Een kruidenier in De Knoest
 • 2004-1/2 – Knalde het eerste schot in Schalkwijk op Marckenburgh
 • 2004-1/2 – De gemeenterekeningen van Tull en ’t Waal uit 1818-1852
 • 2004-1/2 – Het regentengeslacht Van Langelaer in Wijk bij Duurstede
 • 2004-1/2 – Twee grafstenen uit Odijk
 • 2004-3 – Bezitters, gebruikers en omwonenden van de Hoge Steenweerd bij het Leuterveld in Wijk bij Duurstede
 • 2004-3 – Reactie bewoners en eigenaren Kasteel Beverweerd
 • 2004-3 – Grafsteen Odijk: Stijn van Rijn, huisvrouw van Adriaen Eelgisz
 • 2004-3 – Het einde van de scheepstol in Wijk bij Duurstede
 • 2004-4 – Licht op stenen kamers in het Kromme-Rijngebied (1)
 • 2004-4 – 50 jaar archeologische vondsten in Odijk
 • 2004-4 – De luchtwachttoren te Schalkwijk
 • 2004-4 – De sloop van kasteel Schonauwen in 1813
 • 2004-4 – Iets over Wijkse vissers rond 1580
 • 2005-1/2 – Een Langbroeks gezin in oorlogstijd
 • 2005-1/2 – Het verloop van Dolle Dinsdag in Wijk bij Duurstede
 • 2005-1/2 – In memoriam: Joodse slachtoffers (1940-1945), geboren in Wijk bij Duurstede
 • 2005-3 – Vier eeuwen (groot)grondbezit in ‘t Goy
 • 2005-3 – Geschiedenis en verrichtingen van de archeologische werkgroep ‘Leen de Keijzer’
 • 2005-3 – Rectificatie Stenen kamers (2)
 • 2005-3 – Gebruik Blafferds
 • 2005-4 – Onderhoud Odijkse Witte Kerkje tussen 1600 en 1800
 • 2005-4 – Vuijlcoop in Schalkwijk, een ridderhofstad met raadsels
 • 2005-4 – Kanttekeningen arrestatie door Theodorus Backer in 1717
 • 2005-4 – Oostrums- of Oosteromsdijkje
 • 2005-4 – Albert van Leeuwen rentmeester Beverweerd en schout Odijk
 • 2006-1/2 – Vraaggesprek met Prof. Dr C. Dekker
 • 2006-1/2 – Jan van Wieringen (1715-1765), burgemeester Wijk bij Duurstede
 • 2006-3 – De pauselijke zouaven uit het Kromme-Rijngebied
 • 2006-3 – Een soldaat op het hazepad
 • 2006-3 – Piet Heijmink Liesert, goedmoedig genealoog en chroniqueur uit Schalkwijk
 • 2006-3 – Nadere toegangen Cothen en Dwarsdijk
 • 2006-3 – Onverwachte archiefvondst over de Lek(dijk)
 • 2006-3 – Nieuwe oude paal op de Lekdijk Waterstanden
 • 2006-4 – Molenaarsfamilie Van Maurik en hun molens in zuidoost-Utrecht
 • 2007-1 – 17e eeuwse Wijkenaren in den vreemde
 • 2007-1 – Archeologisch onderzoek voormalige fruitveiling te Wijk bij Duurstede
 • 2007-1 – Aanvulling artikel stenen kamers (3)
 • 2007-1 – Doortrekken jaagpad Kromme Rijn
 • 2007-2 – De drie watermolens in het Wijkerbroek van Wijk bij Duurstede
 • 2007-2 – Over een tuiggesp uit 1700  die een elektrische cel werd
 • 2007-2 – Sprokkels uit de resoluties  van het Wijkse stadsbestuur
 • 2007-3 – Meer dan honderd jaar Bel Respiro in Houten
 • 2007-3 – Wapens op Wijkse gevelsteen verklaard
 • 2007-3 – Begraven en drenkelingen [Wijk bij Duurstede]
 • 2007-3 – Leve de koning en koningin van Nederland
 • 2007-4 – Een bijzonder 16e eeuwse hertshoornen voorwerp uit de collectie van Museum Dorestad
 • 2007-4 – Gevolgen internationale landbouwcrisis 1877 voor bodemgebruik in Langbroek
 • 2007-4 – Eigendomsontwikkeling tussen 1600 en 1850 in de polders Vuijlcop en Het Rietveld en in ’t Waal
 • 2008-1 – De Langbroekerwetering: Landschap, huizen en bewoners
 • 2008-2 – Het werk van de gezondheidscommissie in Wijk bij Duurstede en omgeving, 1902-1932
 • 2008-2 – Toen de bom viel [Bunnik]
 • 2008-2 – Twee geloven op een kussen (1) [Wijk bij Duurstede]
 • 2008-2 – ‘Geurende’ Franse officieren [Wijk bij Duurstede]
 • 2008-2 – Opmerkelijkheden [Wijk bij Duurstede]
 • 2008-3 – Beroeping van predikanten in de kerk van Odijk
 • 2008-3 – ‘Van geboorte een Zwitser’ Samuel Estoppey ( 1711-1798)
 • 2008-4 – Tien oude hofsteden in de vrijheid van Wijk – circa 1500 tot 1850 (deel 1)
 • 2008-4 – Jaartallen van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede
 • 2008-4 – Van plattelandsgerecht naar plattelandsgemeente (1814-1851)
 • 2008-4 – De metamorfose van kasteel Beverweerd
 • 2008-4 – Ook op de Lekdijk nadert de moderne tijd: ‘Sprokkels’ uit de 19de en 20ste eeuw (1)
 • 2009-1 – Tien oude hofsteden in de vrijheid van Wijk – circa 1500 tot 1850 (deel 2)
 • 2009-1 – Ook op de Lekdijk nadert de moderne tijd: ‘Sprokkels’ uit de 19de en 20ste eeuw (2)
 • 2009-2 – Landschapsfotograaf langs de Kromme Rijn rond 1900?
 • 2009-2 – Nieuwe gegevens over Ter Cuyle of De Kickvorst
 • 2009-3 – Heraldiek en genealogie in het Kromme-Rijngebied: het wapenhandschrift Van Hangest D’Yvoy
 • 2009-3 – Wijkenaren op de wereldkaart
 • 2009-3 – Burgemeesters van New York afkomstig uit Wijk bij Duurstede
 • 2009-3 – Ook op de Lekdijk nadert de moderne tijd: ‘Sprokkels’ uit de 19de en 20ste eeuw (3)
 • 2009-4 – DTB-gegevens in rechterlijke- en bestuursarchieven [Schalkwijk, Sterkenburg, Hardenbroek]
 • 2009-4 – De functie van versterkte torens in een vetemaatschappij
 • 2009-4 – Nieuwe informatie over ijsvermaak en monumenten in Wijk bij Duurstede
 • 2009-4 – Restauratie van drie Wijkse rouwborden
 • 2009-4 – Utrechtse parentelen voor 1650

Downloads (pdf)

# Bestand Bestandsgrootte Downloads
1 2000 14 MB 3
2 2001 17 MB 3
3 2002 14 MB 3
4 2003 15 MB 3
5 2004 jg 38 nr 1 en 2 4 MB 4
6 2004 jg 38 nr 3 4 MB 3
7 2004 jg 38 nr 4 2 MB 3
8 2005 jg 39 nr 1 en 2 6 MB 3
9 2005 jg 39 nr 3 3 MB 4
10 2005 jg 39 nr 4 4 MB 3
11 2006 jg 40 nr 1 en 2 3 MB 4
12 2006 jg 40 nr 3 4 MB 3
13 2006 jg 40 nr 4 3 MB 3
14 2007 jg 41 nr 1 3 MB 3
15 2007 jg 41 nr 2 2 MB 3
16 2007 jg 41 nr 3 3 MB 4
17 2007 jg 41 nr 4 2 MB 3
18 2008 jg 42 nr 1 4 MB 3
19 2008 jg 42 nr 2 3 MB 3
20 2008 jg 42 nr 3 2 MB 4
21 2008 jg 42 nr 4 3 MB 3
22 2009 jg 43 nr 1 5 MB 3
23 2009 jg 43 nr 2 4 MB 3
24 2009 jg 43 nr 3 4 MB 3
25 2009 jg 43 nr 4 3 MB 3