X

2010 – 2019

De historische kring Tussen Rijn en Lek publiceert al ruim een halve eeuw artikelen over de geschiedenis van de Kromme Rijnstreek. Van alle tijdschriften kunt u de belangrijkste artikelen uit de periode 2010 – 2019 op deze pagina terugvinden. Onderaan de pagina kunt u het betreffende tijdschrift downloaden. Tijdschriften van de laatste jaren zijn nog niet beschikbaar.

Gebruik CRTL-F om te zoeken

 • 2010-1 – Bataafs Platteland: Romeinen in het Kromme-Rijngebied
 • 2010-2/3 – Rhodesteyn in het hart van het Langbroekerweteringgebied
 • 2010-2/3 – Het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek: geschiedenis, eigenaren en bewoners (1615-1965)
 • 2010-2/3 – Rhodesteyn-Hindersteyn: 50 jaar landgoedbeheer langs de Langbroekerwetering
 • 2010-2/3 – De toekomst van het landgoed Hindersteyn-Rhodesteyn
 • 2010-4 – Vagebonden, bedelaars, dieven en landlopers Bedelarij en landloperij in de provincie Utrecht in de 17de en 18de eeuw
 • 2010-4 – Maatschappij van Weldadigheid zendt armen uit Kromme-Rijngebied naar Zuidwest-Drenthe
 • 2010-4 – Houten kammen uit Romeins Vechten: vondsten met een bijzonder verhaal
 • 2010-4 – Een balk met geschiedenis [Werkhoven]
 • 2010-4 – Utrechtse parentelen vóór 1650 (deel 1)
 • 2011-1/2 – ‘Oorlog’ op Wijks grondgebied: Een 17de-eeuws Utrechts-Gelders grensconflict
 • 2011-1/2 – Een zwendelaar te Wijk bij Duurstede in 1732: Johan Hendrik baron van Syberg
 • 2011-3 – Het vergeten huis Royestein te Cothen: Historie, eigenaren en bewoners (ca 1400 – ca 1950)
 • 2011-3 – Utrechtse parentelen vóór 1650 (deel 2)
 • 2011-4 – Een onbekende dijkdoorbraak tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede in 1277
 • 2011-4 – De heerlijkheid Odijk als erfgoed van Beverweerdse Nassaus
 • 2011-4 – De gestolen en gerestaureerde portretten van regenten van het gasthuis in Wijk bij Duurstede uit de 18e eeuw
 • 2012-1/2 – De Wildkamp in Wijk bij Duurstede en zijn eigenaren (1499-1951)
 • 2012-1/2 – Afstammingspuzzel Cothense Van Bemmels (1712-2012)
 • 2012-1/2 – Leven met de Lekdijk: De mensen en de rivier in Tull en ’t Waal in de zeventiende en achttiende eeuw
 • 2012-3 – Adellijke geslacht De Wijkerslooth
 • 2012-3 – Moeder Anthony van Eyndhoven ontmaskerd [Wijk bij Duurstede]
 • 2012-3 – Archeologische collecties uit Fectio in particulier bezit
 • 2012-3 – Oudste kerkenraadsnotulen Nederlangbroek digitaal
 • 2012-3 – Vertrouwen komt te voet en gaat ten paard [Wijk bij Duurstede]
 • 2012-3 – Bewoners langs de Lekdijk in 1776 [Wijk bij Duurstede en Schalkwijk]
 • 2012-4 – De geschiedenis van weg en water in de Kromme-Rijnstreek rond Bunnik en Odijk tussen 1813 en 1930
 • 2012-4 – Huwelijken van Krommerijners vóór 1650 in Utrecht (1)
 • 2012-4 – Tarieven en pachtcondities van het Wijkse veer in 1704
 • 2013-1/2 – Het Kromme-Rijngebied in de oorlog van 1794-1795
 • 2013-1/2 – Claude Paradin in Wijk bij Duurstede, de ikonologie van het kerkzegel
 • 2013-1/2 – Jezus op de ezel: bijzonder vondst afkomstig uit Wijk bij Duurstede
 • 2013-1/2 – De indeling van het huis Royestein in Cothen ontdekt
 • 2013-1/2 – De indeling van het huis Rhodesteyn in Nederlandbroek nu bekend
 • 2013-3 – Opmerkingen over de historie van de korenmolen in ‘t Goy
 • 2013-3 – Wijks café bevat overblijfselen van uniek kaatsbaanhuisje
 • 2013-3 – Geloof, hoop en liefde. Twee avondmaalsbekers uit Wijk bij Duurstede
 • 2013-3 – Schapentrek tussen Heuvelrug en Lek
 • 2013-4 – Zomerhuizen bij boerderijen
 • 2013-4 – Op zoek naar een Romeins grensfort
 • 2013-4 – De Kamp te Cothen
 • 2014-1 – Terra sigillata, het wedgwood van de Romeinen
 • 2014-1 – Vijf eeuwen oud Poortboek van Wijk is (nog) in Utrecht
 • 2014-1 – Huwelijken van Krommerijners vóór 1650 in Utrecht (2)
 • 2014-1 – Utrechtse parentelen vóór 1650 (deel 3)
 • 2014-1 – Museum Dorestad: de Domburg-fibula
 • 2014-1 – Oranje-blanje-bleu in Odijk
 • 2014-2 – Verbetering infrastructuur Houten en Schalkwijk in 19e eeuw
 • 2014-2 – Huwelijken van Krommerijners vóór 1650 in Utrecht (3)
 • 2014-2 – Reactie: Zomerhuizen bij boerderijen
 • 2014-2 – Reactie: een verdachte miskraam te Houten
 • 2014-2 – Aanvulling: Bedelen en landlopen in het Kromme-Rijngebied
 • 2014-2 – Als de wetering dichtvriest
 • 2014-2 – Schatten uit Museum Dorestad: het achterstuk van een heft
 • 2014-3/4 – Het goederenbezit in Houten en Schonauwen van het Convent van Oudwijk of de Sint Stevensabdij
 • 2014-3/4 – Criminaliteit in het Kromme-Rijngebied tussen 1783 en 1801
 • 2014-3/4 – De Werkhovense Autobus Onderneming (WABO) in WOII
 • 2014-3/4 – Schatten uit Museum Dorestad: 40 een hellebaard
 • 2015-1 – Geschiedschrijving Cothen en historisch bewustzijn Cothenaren
 • 2015-1 – Hoe verkoop je een fort? Dilemma’s rond Fort Honswijk
 • 2015-1 – Vorderen fietsen in Wijk bij Duurstede in WOII
 • 2015-1 – Dat er nu nog ‘roomsen’ in het bestuur van Schalkwijk zitten!
 • 2015-1 – Schatten uit Museum Dorestad: een benen fluitje
 • 2015-2 – Criminaliteit in het Kromme-Rijngebied: Onenigheid over kerkelijke gezangen en een gestolen molenzeil
 • 2015-2 – De stadsrechten van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen
 • 2015-2 – Schatten Museum Dorestad: Fragment bijzondere haarkam
 • 2015-2 – Utrechtse parentelen vóór 1650 (deel 4)
 • 2015-3/4 – Houten, Odijk en omstreken in de Merovingische periode
 • 2015-3/4 – Van zandpad tot zandweg
 • 2015-3/4 – Unieke reconstructie van drie rouwborden uit 1609, 1612 en 1617 uit Wijk bij Duurstede
 • 2015-3/4 – De teloorgang van een kleine boer in Sterkenburg
 • 2015-3/4 – Een familieverhaal ontleed (2)
 • 2015-3/4 – Criminaliteit in het Kromme-Rijngebied: Dorus Wennekes verbannen uit Houten
 • 2015-3/4 – Was het Houtense Zandpad in 1827 zo slecht onderhouden?
 • 2016-1 – De verdwenen hofstede Rijna in Wijk bij Duurstede
 • 2016-1 – Familie-archief De Wijkerslooth de Weerdesteyn (1418-1920) geïnventariseerd: een fundgrübe
 • 2016-1 – Utrechtse parentelen vóór 1650 (deel 5)
 • 2016-1 – Schatten uit Museum Dorestad: bronzen knopsikkel
 • 2016-2/3 – Geheimen uit Wijkse consistorie nu digitaal
 • 2016-2/3 – Landlust te Schalkwijk
 • 2016-2/3 – De Duivel op Landlust [Schalkwijk]
 • 2016-2/3 – Boerderijen van St. Servaes in Heemstede en Waalse Veld
 • 2016-2/3 – Historische mythe over watermolen ontzenuwd
 • 2016-2/3 – Schatten uit Museum Dorestad: Benen oesdop
 • 2016-4 – 50 jaar archeologie in ‘de achtertuin’ van Houten
 • 2016-4 – De Coöperatieve Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek, -de SOL-, 1908-1973
 • 2016-4 – Vroege gebruikers boerderij Orist in 15e en 16e eeuw [Houten]
 • 2017-1 – Het ‘Verloren Kerkhof’ in Werkhoven
 • 2017-1 – De in Wijk bij Duurstede verdwenen offerschalen bij het Heilig Avondmaal en de schenking van notaris Ten Noever de Brauw
 • 2017-1 – Schatten uit Museum Dorestad: Tatingkan uit het havengebied van Dorestad
 • 2017-2/3 – De Dikke Dekker: totstandkoming van een meesterwerk
 • 2017-2/3 – Kaarten, topografische namen en GIS in Kromme Rijngebied
 • 2017-2/3 – Kerkelijke en rechterlijke organisatie in het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen
 • 2017-2/3 – Het Kromme Rijngebied: ontginning en waterstaat
 • 2017-2/3 – Kastelen in het Kromme Rijngebied
 • 2017-2/3 – Op zoek naar de hoven van de abdij van Deutz en de proost van Oudmunster in Wijk bij Duurstede
 • 2017-4 – St. Truiden, historische parel in Belgisch Limburg
 • 2017-4 – Cothense mannen als soldaat in Indonesië 1947-1950
 • 2017-4 – Verzetsmonument in Wijk bij Duurstede voor Jantjen Jan van Nijendaal en Cornelis Anthonius van Rijn
 • 2017-4 – Interview met W.J. van Soest (1928-2010) [Houten]
 • 2017-4 – Schatten uit Museum Dorestad: Bronzen riemtong
 • 2018-1/2 – De Tweede Wereldoorlog in gemeentelijke archieven
 • 2018-1/2 – Het lot van Levie. Een onbekend oorlogsverhaal uit Houten
 • 2018-1/2 – Het verdwenen bevolkingsregister [Houten, Schalkwijk]
 • 2018-1/2 – Grote collectie nieuwe onderzoeksgegevens bij het RHC
 • 2018-1/2 – De zeven huisjes [Wijk bij Duurstede]
 • 2018-1/2 – Geboorteakte New York lag op zolder Kasteel Heemstede
 • 2018-1/2 – Schatten Museum Dorestad: Veelkleurige mozaïekkraal
 • 2018-3 – Schatten Vechten-Fectio: Romeinse Castellum en achterland
 • 2018-3 – 150 jaar Staatslijn H [Bunnik, Houten, Schalkwijk]
 • 2018-3 – Schatten Museum Dorestad: Pseudo-Madelinus tremissis
 • 2018-4 – Fruitteelt Wijk bij Duurstede in de 17e en 18e eeuw
 • 2018-4 – David Zuiderhoek 40 jaar in Houten [wijk Den Oord]
 • 2018-4 – De evacuaties van mei 1940 in het Kromme-Rijngebied
 • 2019-1 – De Wethouder van Rooijenweg in Houten
 • 2019-1 – Houtense voornamen
 • 2019-1 – Een woedende boer in Odijk
 • 2019-1 – De reis van een steen [Houten]
 • 2019-2 – De stichting van Bunnichem 1960-1973. [Bunnik]
 • 2019-2 – Herdruk Utrechtse provinciekaart
 • 2019-2 – De bevolking van Houten, 1818-1857
 • 2019-3 – De vergeten woontoren Jagenstein in Nederlangbroek
 • 2019-3 – Aardbevingen in het Kromme Rijngebied
 • 2019-3 – Een visfuik van 3000 jaar oud [Houten]
 • 2019-3 – Midden-Romeinse zegelring [Houten]
 • 2019-3 – Bijzondere mantelspeld [Houten]
 • 2019-4 – Bepaling van de gemeentegrenzen in het Kromme Rijngebied
 • 2019-4 – Unieke archeologie in Houten-Castellum
 • 2019-4 – De Meer en de ontginningen onder Driebergen
 • 2019-4 – Daar zijn niets dan kastelen en nesten. Sterkenburg is den besten

Downloads (pdf)

# Bestand Bestandsgrootte Downloads
1 2010 jg 44 nr 1 3 MB 3
2 2010 jg 44 nr 2 en 3 10 MB 3
3 2010 jg 44 nr 4 4 MB 4
4 2011 jg 45 nr 1 en 2 5 MB 4
5 2011 jg 45 nr 3 4 MB 3
6 2011 jg 45 nr 4 3 MB 3
7 2012 jg 46 nr 1 en 2 9 MB 3
8 2012 jg 46 nr 3 5 MB 3
9 2012 jg 46 nr 4 4 MB 3
10 2013 jg 47 nr 1 en 2 6 MB 3
11 2013 jg 47 nr 3 5 MB 3
12 2013 jg 47 nr 4 4 MB 3
13 2014 jg 48 nr 1 5 MB 3
14 2014 jg 48 nr 2 3 MB 3
15 2014 jg 48 nr 3 en 4 4 MB 3
16 2015 jg 49 nr 1 5 MB 3
17 2015 jg 49 nr 2 3 MB 3
18 2015 jg 49 nr 3 en 4 6 MB 3
19 2016 jg 50 nr 1 8 MB 3
20 2016 jg 50 nr 2 en 3 5 MB 3
21 2016 jg 50 nr 4 6 MB 3
22 2017 jg 51 nr 1 5 MB 3
23 2017 jg 51 nr 2 en 3 8 MB 3
24 2017 jg 51 nr 4 4 MB 3