Home > Onze vereniging

Monniken en monialen in het moeras

Mevrouw Broer heeft een voortgezette studie gemaakt over de St. Laurensabdij en dat was goed te horen. In een warme, maar goedgevulde zaal (70 toehoorders aanwezig) in Bunninchem werd aandachtig geluisterd naar het relaas over de stichting van het klooster (op instigatie van bisschop Godebald) omstreeks 1122. Dat was oorspronkelijk een dubbelabdij, (dus ook met …

Monniken en monialen in het moeras

Donderdag 17 oktober geeft Charlotte Broer een lezing met als titel: Monniken en monialen in het moeras. De Sint-Laurensabdij in Oostbroek en Vrouwenklooster in De Bilt. Interessant is de ontstaans- en vroege geschiedenis van de oorspronkelijke Benedictijner dubbelabdij van Sint-Laurens in het Oostbroek (1122), waaruit omstreeks 1139 – na een ontdubbeling – het eveneens Benedictijnse …

Excursie landgoed Maarsbergen

Op zaterdag 23 maart 2019 is er een excursie naar landgoed Maarsbergen. Landgoed Maarsbergen omvat ruim 400 hectare bos, natuur en landschap en ruim 20 gebouwen. Onderdeel van het landgoed is de Historische Buitenplaats Maarsbergen. Een complex van historisch gebouwde en groene monumenten, in zijn geheel aangewezen als Rijksmonument. Het landgoed is meer dan 125 …

Lezing Jan Blanken

Op dinsdag 29 januari 2019 geeft Chris Will een lezing over Jan Blanken, één van de grondleggers van onze Nederlandse trots: de grote waterstaatkundige werken. Waterstaatsman Jan Blanken (1755-1838), was verbonden aan talloze grote waterbouwkundige werken in Nederland, aangelegd in de beginperiode van de waterstaatszorg onder Keizer Napoleon, maar vooral onder Koning Willem I. Om …