Trap-route: Schalkwijk

Deze route is een vervolg op de Trap-route: ’t Goy. Het vertrek is vanaf de Schalkwijkse brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

#16 Marckenburg

Na het oversteken van de brug dalen we fietsen naar de eerste weg links. Deze gaan we in en bij het kanaal aangekomen volgen we de Kanaaldijk-Zuid naar het oosten. Na vier minuten fietsen gaat u rechtsaf een smal weg met bomen in. U rijdt midden in de weilanden van de Schalkwijkse ontginning. Geheel links verschijnt dan het terrein van Kasteel Marckenburgh.

Marckenburgh is gebouwd rond het jaar 1300 en was verbonden aan kasteel Ten Goye. Het kasteel werd in 1353 belegerd. De bewoners werden uitgehongerd en het verhaal gaat dat de bisschop van Utrecht die de aanval leidde een steur ging bakken voor de hongerige bewoners van het kasteel. Het kunstwerk dat op het terrein aanwezig is, herinnert aan dit verhaal. In 1355 is het kasteel definitief gesloopt. Bij archeologisch onderzoek zijn sporen van het kasteel teruggevonden.

#17 De Brink

We rijden het pad af en gaan bij de Provincialeweg naar rechts. Na 100 meter gaan we linksaf De Brink op. Hier heeft de tijd stil gestaan. Deze brink is ontstaan dankzij de bouw van de kerk in de 12e eeuw. De Brink is Schalkwijk is zo mooi dat alleen een informatiebord is neergezet.

TRAP Schalkwijk
Rondleiding op de Brink in 2021 (TRAP Schalkwijk)

#18 Kasteel Schalkwijk

We gaan terug naar de Provincialeweg richting de spoorlijn. Deze steken we over en gaan direct daarna naar links. Dit is de Tetwijkseweg die we één minuut langs de spoorlijn volgen. Dan zien we rechts de ijsbaan met het terrein van kasteel Schalkwijk.

Het kasteel dat hier heeft gestaan is het tweede of derde kasteel van Schalkwijk en is in de 14e eeuw gebouwd. Het eerste kasteel was waarschijnlijk een mottekasteel en het tweede kasteel is in 1304 afgebroken nadat de kasteelheer de kant van de Vlamingen had gekozen en was gedood.

Het Schalkwijkse kasteel kent als belangrijkste wapenfeit dat er in 1651 een schuilkerk was ondergebracht. De maarschalk uit Utrecht maakte hier een eind aan en de katholieke edelman werd verbannen. Aan het begin van de 19e eeuw is het kasteel afgebroken.

We fietsen nu door langs de spoorlijn tot we bij de Achterdijk komen en gaan dan naar de Groeneweg. We rijden dan de voormalige gemeente Tull en ’t Waal binnen.

De route van TRAP Schalkwijk