Uw lidmaatschap

Als lid van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek ontvangt u drie tot vier keer per jaar ons tijdschrift. Tevens organiseren we lezingen, excursies en brengen we boeken uit in onze historische reeks. Sommige auteurs geven korting aan de leden van onze vereniging.

Door uw steun zijn we een gesprekspartner met de overheid wanneer erfgoed wordt bedreigd en kunnen we lokale onderzoekers een podium te bieden. Wij vinden het fijn dat u lid bent geworden van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek.

De contributie

U bent lid van onze vereniging per kalenderjaar. Jaarlijks bent u hiervoor contributie verschuldigd. Wij vragen u tijdig te betalen, het liefst in de eerste drie maanden van het kalenderjaar. Wanneer u na 1 september lid wordt, betaalt u voor dat jaar geen contributie. Heeft u een vraag over de contributie? Stuur dan een e-mail naar penningmeester@tussenrijnenlek.nl.

Adreswijziging

Uw adres gebruiken we om het tijdschrift naar u toe te sturen. Gaat u verhuizen? Geef dan ook tijdig uw nieuwe adres door. Wij verwerken dit dan in onze ledenadministratie.

Geef hier een eventuele ingangsdatum op.

Wijziging e-mailadres

Wanneer u uw e-mailadres heeft doorgegeven, nemen we dit op in de ledenadministratie. Wij gebruiken dit adres om:

  • De algemene ledenvergadering aan te kondigen
  • U te bereiken over contributieverplichtingen
  • Het versturen van de digitale nieuwsbrief (hiervoor kunt u zich onderaan elke nieuwsbrief afmelden)

Heeft u een nieuw e-mailadres? Geef deze dan door via onderstaand formulier

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap doet u uiterlijk 1 december van elk kalenderjaar. Bij overlijden kunt u ook direct het lidmaatschap opzeggen.

Op dit adres sturen we u de bevestiging van de opzegging.
Standaard wordt uw lidmaatschap per 31 december beëindigd.

Opgeven digitale nieuwsbrief

Privacy

Lees hier meer over de privacy van uw gegevens op deze website en de privacy van de gegevens in onze administratie.