Publicaties

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek brengt vier keer per jaar een tijdschrift uit. Daarnaast verschijnen er boeken in de historische reeks. Zowel tijdschrift als boeken zijn te bestellen.

Het Kromme Rijngebied

In het tijdschrift Het Kromme Rijngebied leest u een aantal unieke, speciaal voor ons tijdschrift geschreven verhalen die te maken hebben met de geschiedenis van het Kromme Rijngebied. Het blad verschijnt in een compacte vorm in full color. Het tijdschrift wordt toegezonden aan alle leden van de de Historische Kring Tussen Rijn en Lek.

Recente uitgaven zijn na te bestellen via onze webwinkel. Alle uitgaven ouder dan twee jaar zijn te downloaden als pdf. Hiermee willen we de artikelen uit het verleden een zo groot mogelijk bereik geven.

De redactie bestaat uit Els Elenbaas, drs. Saskia van Ginkel-Meester, Eric van Royen, Otto Wttewaall en Frank Magdelyns. De vormgeving is in handen van Peter Koch. Kopij kunt u sturen naar het redactiesecretariaat info@tussenrijnenlek.nl.

Historische reeks

Sinds 1995 verschijnen er boeken in de historische reeks. Deze boeken zijn bij ons te bestellen of verwijzen we door naar de maker. Doorgaans zijn de boeken geschreven en geproduceerd door onze leden. Boeken in de historische reeks zijn door de redactie van onze vereniging beoordeeld op inhoud. Afhankelijk van het boek kan er korting worden gegeven aan leden van de vereniging.