Geschiedenis Odijk

Geschiedenis Odijk

Net als elders in het Kromme-Rijngebied komt de bewoning in Odijk vanaf de midden-ijzertijd op gang. De nabijheid van de Rijn zorgde daarbij wel voor overstromingsgevaar.

In de Romeinse tijd zien we bewoning vooral verder van de rivier af ontstaan, op de vruchtbare Werkhovense stroomrug. Bovendien was de Rijn een militaire verdedigingszone en waren agrarische activiteiten naast de rivier minder gewenst. De Limesweg volgde waarschijnlijk de huidige Achterdijk en deze is enkele honderden meters buiten de voormalige gemeente Odijk waargenomen.

Aanvang geschreven geschiedenis Odijk

In de 10e eeuw wordt Odijk genoemd onder de naam Lodichem. Het gaat dan om een flinke boerderij met huizen, een zogenaamde vroonhof. De locatie wordt vermoed bij Het Burgje, ten westen van de kerk. De eerste kerk of een voorloper van Odijk is vermoedelijk in de dertiende eeuw gebouwd. In 1548 wordt deze kerk op de toren na vernieuwd. In 1820 wordt ook de toren afgebroken. Bij de kerk is een gemeenschappelijke weide voor de dorpelingen; een meent. Deze straatnaam is nog steeds terug te vinden in Odijk.

Lodichem

De naam Lodichem duidt op een Karolingische oorsprong van na het jaar 800. De Utrechtse kerk had 1/3 van de landerijen van Odijk in het bezit en de Keulse kerk sinds 1001 de rest. Aartsbisschop Heribert van Keulen schonk ze in 1019 aan de door hem gestichte Benediktijnerabdij te Deutz. Dit Keulse deel kwam in het jaar 1256 terecht bij de graaf van Gelre. Odijk vormde daardoor binnen het gebied van de Utrechts bisschop een enclave waar hij geen rechtsmacht had. In 1481 krijgt het dorp te maken met brandschatting door de stad Utrecht. In 1672 zijn er Franse legers en wordt de pastorie in brand gestoken.

Het boerenleven is voor de inwoners van Odijk altijd de belangrijkste vorm van bestaan geweest. De geschiedenis van Odijk is dan ook vooral agrarisch. Via de Kromme Rijn werden deze agrarische producten naar Utrecht getransporteerd. Odijk had dan ook een loswal, die aan een rivierarm lag. Deze kwam in 1870 in de problemen toen de rivier werd afgesneden en de rivierarm ondieper werd. Afsnijding was nodig omdat de Kromme Rijn onderdeel ging uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor werden drie bochten van de rivier afgesneden, zodat bij oorlogsgevaar het waterliniegebied sneller kon vollopen.

In 1964 worden de gemeenten Odijk, Werkhoven en Bunnik samengevoegd in de nieuwe gemeente Bunnik. De drie gemeenten hadden sinds 1897 al een gemeenschappelijk gemeentehuis in Bunnik. De groei van Odijk komt op gang met uitbreidingen in 1957, 1964, 1969 en in 1981. Tussen 1973 en de millenniumwisseling was de KODAK-fabriek gevestigd in Odijk. Aan het eind van de 20e eeuw verhuist het gemeentehuis naar Odijk. Tegenwoordig is sprake van een nieuwe groeifase met de komst van Odijk-West.