Bewoning in het Kromme Rijngebied

Geschiedenis kromme rijngebied met centraal de watertoren van Werkhoven.

Ontstaan van het landschap

In de periode van de één na laatste ijstijd (238.000 tot 128.000 jaar terug) komt het landijs tot aan de huidige provincie Utrecht en wordt de Utrechtse Heuvelrug gevormd. Daarna volgt een warmere periode, die wordt gevolgd door een nieuwe ijstijd. Gedurende deze laatste ijstijd (116.000 tot 9700 jaar geleden) komt het landijs niet meer zo zuidelijk, maar is de ondergrond wel bevroren. In Nederland heerst een poolklimaat, afgewisseld door een toendraklimaat.

Rond 9000 voor Christus stromen rivieren als Rijn en Maas ten zuiden van onze regio. Ze veranderen daarbij regelmatig van vorm of zijn vlechtende riviervlaktes. Rond 5500 slijten de rivieren zich verder in. Er ontstaat ook steeds meer vegetatie. De Rijn die door onze regio stroomt verplaatst zich regelmatig. Overstromingen zorgen voor hogere en lagere gedeelten en het landschap van het Kromme-Rijngebied wordt gevormd. Het is een uniek landschap met stroomruggen en komgronden dat al vroeg aantrekkingskracht heeft op bewoners. Vooral langs de watervoerende restgeulen ontstaat in de IJzertijd bewoning.

IJzertijd

Vanaf ongeveer het jaar 700 voor Christus komt bewoning in het Kromme Rijngebied op gang. De bewoningskernen liggen op de hogere delen van de stroomruggen.
Lees verder

Romeinse tijd

In het jaar -15 verschijnen de Romeinen. De Rijn vormt vanaf het jaar 47 de noordgrens van het Romeinse Rijk en is een belangrijke route tussen het huidige Duitsland en Engeland.
Lees verder

Vroege Middeleeuwen

Vanaf vijfde eeuw keer de bewoning terug en dan vooral in het hoger gelegen Wijk bij Duurstede. Hier ontstaat op de splitsing van de Lek en de Rijn de nederzetting Dorestad.
Lees verder

Late Middeleeuwen

In 1122 wordt de Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het moeras van Langbroek alsmede Schalkwijk en Tull en ’t Waal te ontginnen en de landbouw uit te breiden.
Lees verder

Nieuwe tijd

In de zestiende eeuw volgt de Reformatie. De Spanjaarden proberen het tij te keren, maar worden uiteindelijk teruggedreven waarna de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ontstaat.
Lees verder

Recente tijd

In de eerste jaren van de negentiende eeuw brengen de Fransen orde, structuur en standaardisatie in Nederland. Wanneer ze vertrekken start de aanleg van nieuwe verdedigingswerken.
Lees verder